Vad är Chef och ledare för program? 

Det är en utbildning för dig som har arbetat som chef i några år och som vill stärka dig i din chefsroll och lyfta ditt ledarskap till nästa nivå. tommy-sundin_webb Programmet är vad vi kallar ett general management-program, vilket betyder att det utöver ledarskapet också inkluderar ämnesområdena affär och styrning. Vi tror att nyckeln till att vara en riktigt framgångsrik chef eller ledare ligger i att kunna förstå och ha grepp om de enskilda ämnena - men också förstå samspelet och gränslandet dem emellan.

Vad kan jag förvänta mig av programmet? 

 

– Du får fördjupad kunskap, verktyg och nya perspektiv som gör att du växer i din roll och förbättrar din förmåga att hantera dagliga operativa utmaningar. Du får ökad insikt i ditt eget sätt att leda och får diskutera just dina verksamhetsutmaningar med andra, testa idéer och få konstruktiv feedback. Just erfarenhetsutbyte är en viktig del av utbildningen och vi utgår till stor del från deltagarnas utmaningar och använder modeller, analysmetoder och verktyg som du direkt kan applicera i din vardag.

Varför är det viktigt med ett ledarskapsprogram på den här nivån? 

– Ledarskapet är en ständig utvecklingsprocess och därför är det viktigt att fortsätta att utforska och utmana sig själv. Vi tillhandahåller inte bara ny forskningsbaserad kunskap, utan även relevanta verktyg för att sålla bland information och fokusera på det som är mest relevant för varje deltagares specifika utmaningar och kontext. Det är avgörande för att anpassa sig till förändringar, främja innovation, öka problemlösningsförmågan och skapa en positiv arbetskultur. Det är helt enkelt en investering i både individens och företagets framgång!

 


 

Mer om programmet CHEF OCH LEDARE

Väx i din roll och bli mer framgångsrik i ditt ledarskap. Programmet Chef och ledare tar utgångspunkt i chefens dagliga utmaningar och lägger fokus på tre nyckelområden med stor betydelse: affären, styrningen och ditt personliga ledarskap.

Målsättningen är att du skall bli tryggare och växa i din chefs- och ledarroll, genom att förbättra din förmåga att hantera dagliga operativa utmaningar. I sällskap av andra med liknande utmaningar får du möjlighet att belysa dessa, testa idéer och få konstruktiv feedback.

Programmet ger dig:

  • En djupare insikt om dig själv, hur du uppfattas och hur du kan forma ditt framtida ledarskap
  • Insikter om transformativt ledarskap i en värld av makrokrafter såsom hållbarhetskrav, digitalisering, globalisering
  • Ökad förståelse om att leda förändringsarbete
  • Fördjupad kunskap om det ekonomiska språket och samband, nyckeltal och styrning
  • Starkare förmåga att översätta strategi till handling och kommunikation
  • Nya perspektiv på omvärld, organisering och innovation
  • Ökad förmåga att leda och motivera team
  • Systemiskt perspektiv på coachande och svåra samtal
  • Kunskap om hur data kan användas i strategisk beslutsfattning
  • Verktyg för att vara en hållbar ledare

Chef och ledare vänder sig till dig som har minst två års chefserfarenhet, till exempel med affärs-, personal-, produkt- eller utvecklingsansvar. Utbildningen vilar på Handelshögskolans akademiska grund och leds av erfarna och branschspecialiserade föreläsare och forskare. Programmet omfattar totalt 12 programdagar, uppdelat på fyra moduler. Pris: 104.000 kr (exkl. moms)

 


 

VILL DU VETA MER?

Välkommen att ladda ned programbroschyren eller kontakta oss.

Daniel2

 

Dante-Wester

 

Daniel Engblom

Programrådgivare
Tel: +46 (0)70 754 21 65
daniel.engblom@exedsse.se  

Dante Wester

Programrådgivare
Tel: +46 (0)76 114 53 54
dante.wester@exedsse.se