article-hero-2020-02-26-B

Frida Pemer

Tid är vad många upplever som en av våra mest knappa resurser. Det är många saker som ska hinnas med – både på jobbet och på fritiden. Så hur ska man hitta tid för egen utveckling också?

- Alla har inte möjlighet att spendera flera dagar i rad på en kursgård, det är en av anledningarna till vår satsning på onlineutbildning, menar Carl Klingborg som ansvarar för Accelerating Digital Innovation.

Inte bara ett sätt att utbilda sig
carl-klingborg-2_rund_800x800Han menar inte att man ska ersätta traditionella utbildningar med onlineutbildningar. Snarare trycker han på hur väl de fungerar ihop och kompletterar varandra.

- Det finns inte bara ett sätt att utbilda sig på – formaten för utbildning utvecklas hela tiden och det är väldigt positivt för vår inlärning. Viktigast är att utgå från ett tydligt syfte så att tiden du avsätter blir en bra investering, fortsätter Carl.

Att utbilda sig online är ett ypperligt sätt att kontinuerligt förkovra sig.

- Reflektionen är att de som går onlineprogram är nyfikna, har ett starkt inre driv och vill fortsätta lära sig genom livet.

Ledare och deras begränsade tid
SSE Executive Educations program Accelerating Digital Innovation är designat utifrån att chefer och ledare har begränsat med tid och i regel överfulla kalendrar. Därför är programmen nedbrutna i mindre block om 20 till 30 minuter som dagligen levereras via en plattform som kan användas överallt där det finns uppkoppling eller wi-fi.

- Våra filmer är som små kunskapsbomber som ska engagera och injicera kunskap. Onlineprogrammen är byggda för att skapa engagemang och effekt vilket vi också kan se att de gör genom den uppföljning vi gör.

Självstudier som du gör när det passar dig balanseras med webinarier fyllda med diskussion och interaktion.

- Programmet har en hög relevans eftersom du på ett strukturerat sätt arbetar med att koppla innehållet till din roll och ditt sammanhang.

Traditionella MOOC:s (massive open online course) har en så kallad completion rate på 5-10 procent vilket innebär att 5-10 procent som påbörjar en MOOC avslutar den. På Accelerating Digital Innovation är completion rate över 90 procent.

Hur kommer det sig att folk är så nöjda med Accelerating Digital Innovation?
- Det handlar om ett gemensamt engagemang från deltagarnas och vår sida. Men det viktigaste är att innehållet är designat utifrån utmaningar som deltagarna känner igen sig i. De som går utbildningen är en del av en läroresa där vi veckovis och tillsammans lägger en ny pusselbit och därmed går på djupet i varje ämne. Vi har även enklare former av gamification som tilltalar många.

Carl ger ett exempel från utbildningen, från teori till praktik angående disruption.

“Alla vet att disruption påverkar deras vardag men få vet hur de ska göra något åt det. Efter utbildningen ska man kunna ta sig an problemet i praktiken via en roadmap eller liknande.”

I en värld där tiden blir allt viktigare och är mer värdefull än pengar handlar det om att prioritera.

- Chefer prioriterar oftast medarbetarna som de leder framför sig själv. Men det är väldigt viktigt att en ledare tar sig tiden att utveckla sig själv. Förväntningarna på ledarskapet kommer inte minska utan förändras. Det är en god idé att vara med på det tåget innan det börjar rulla.

 


Om Accelerating Digital Innovation

Accelerating Digital Innovation är ett onlineprogram som riktar sig till ledare som vill skaffa sig en bredare och djupare kunskap inom affärsutveckling, innovation och digital transformation.

Syftet är att ge deltagarna insikter, verktyg, och idéer som de kan använda sig av för att anta digitala utmaningar och skapa värde för sin organisation, kunder och andra intressenter. Programmet sker helt online och exempel på innehåll är korta videoföreläsningar, artiklar, reflektionsuppgifter, case-diskussioner och webbinarier.

Läs mer om programmet här >>

Vill du veta mer?

För mer information, kontakta Carl Klingborg, 070 368 66 22 carl.klingborg@exedsse.se eller ladda ner information om utbildningen via formuläret.

Vill du boka en möte med Carl? Klicka här