jennie-bjork3_1929x735

Jennie Björk. Foto: Karin Rudefelt.

Forskningen kring sociala nätverk fokuserar på potentialen i relationen mellan aktörer och inte bara på aktörerna själva. Jennie Björk är docent på KTH och hon forskar kring sociala nätverk och dess roll när det gäller kreativitet och innovation i organisationer. Hon föreläser också i programmet Chef och ledare för SSE Executive Education där hon hjälper ledare att ta tillvara på möjligheter utifrån deras verksamheters sociala nätverk.

”Jag tycker att du som chef ska se relationerna i din organisation som ett smörgåsbord av möjligheter.”

”Exempelvis; Finns det personer med många kopplingar ut i organisationen som sitter på värdefulla insikter? Finns det personer som du kan koppla ihop som kan ha stort utbyte av varandra? Hur ser relationerna mellan sälj- och utvecklingsavdelningen egentligen ut och vad kan du göra för att de ska bli bättre?” etc., säger Jennie.

Sociala nätverk – enkla grunder med stor potential

Ett socialt nätverk är en uppsättning aktörer som är knutna till varandra genom någon form av relation. En aktör kan vara en individ, grupp eller organisation beroende på vilket typ av system man tittar på. Aktörerna kan ha olika grad av centralitet, det vill säga ha fler eller färre relationer till de andra i systemet. Kopplingarna kan vara starka eller svaga, beroende på hur ofta och mycket interaktion personer har med varandra. Olika typer av relationer ger olika förutsättningar för flödena i systemet.

En tydligare bild av organisationen utifrån dess sociala nätverk kan ge klarhet i hur värde genereras i organisationen och varför verksamheten fungerar på ett visst sätt. Det blir också möjligt att kartlägga risker, identifiera flaskhalsar eller hitta hål att täppa till i relationerna för att ge bättre förutsättningar för t.ex. kunskapsfördjupning eller innovation.

Nytt perspektiv på organisering ger nya möjligheter

Det viktigaste för dig som ledare att ta med dig från forskningen kring sociala nätverk, enligt Jennie, är att förstå att verksamhetens möjligheter och dina medarbetares förutsättningar för att göra sitt jobb hänger tätt samman med hur nätverket av sociala relationer ser ut i er organisation. Relationer kan både innebära möjligheter och hinder.

Din roll som ledare utifrån ett sådant perspektiv blir att ge dina medarbetare så bra förutsättningar som möjligt för att skapa relationer som stödjer er affärsstrategi och plan framåt.

Ett system ska förstås utifrån företagets mål och prioriteringar

Det finns ingen optimal nätverksstruktur, menar Jennie. Om systemet fungerar bra eller inte beror på vad företaget prioriterar. Ett par typiska relationskopplingar får illustrera detta:

När personer jobbar nära och ofta med varandra, t.ex. inom en mindre avdelning, kan man tala om dem som kluster med täta kopplingar till varandra. Sådana täta kopplingar fungerar utmärkt för kunskapsfördjupning. Personerna bygger upp en gemensam kunskapsvärld som hjälper dem gräva djupare och förstå mer av den världen tillsammans. Det passar exempelvis bra för avgränsade projekt och för att utforska möjligheterna med en ny produkt. Men, klustret kan också bli en sorts ”bubbla” – det finns en risk att man till slut åstadkommer mer av samma sak tillsammans snarare än något helt nytt. Så om verksamheten är ute efter de riktigt disruptiva innovationsidéerna är det inte nödvändigtvis den bästa nätverksstrukturen för det.

Om idégenerering och innovation står högt på verksamhetens agenda blir svaga kopplingar av särskilt intresse. Från personer som är relationsmässigt långt ifrån dem som jobbar med affärsutveckling kan helt nya inspel komma – en fantastisk resurs i innovationssammanhang. Men då behöver det finnas möjligheter för personer att träffas utanför sina vanliga sammanhang i ett forum som stimulerar den typen av diskussioner. Har ni sådana forum i er verksamhet?

Ett ramverk som stödjer det många ledare redan ”vet”

Eftersom samarbeten och kommunikation är en stor del av mångas arbete är det rimligt att relationer har stor påverkan på hur en verksamhet fungerar. Men sociala nätverk kan ändå kännas som ett ”mjukt område” att ta sig an som chef. Men argumentationen för att göra det vilar tungt på logik och hårda siffror, menar Jennie. Ett nätverksperspektiv kan göra kopplingarna tydligare och ge resonerandet kring utmaningar och möjligheter mer legitimitet. ”B kanske är vad ledningsgruppen är ute efter, men med en nätverksanalys kan de också se att B behöver A för att kunna leverera sitt värde.”

Var sker värdeskapandet egentligen?

Bra chefer och ledare har ofta ett hum om hur den informella strukturen ser ut, men kanske inte ser hela bilden, menar Jennie. Och de förstår kanske inte heller värdet av olika typer av kopplingar.

En verksamhet har t.ex. ofta uttalade nyckelpersoner – sådana som oftare än andra syns i samband med nya idéer och uppmärksammas internt genom extra tid, beröm och resurser. Men värde skapas sällan av en ensam individ i organisationen.

”Fall inte i fällan att bara uppmärksamma den som lägger fram slutidén – se också bidragen till den längs vägen.”

Med en större förståelse för hur olika individer och relationer bidrar till helheten – t.ex. som idésprutor, relationsbryggor eller katalysatorer – är det klokt att fundera igenom vad som uppmuntras i er organisation. Finns det medarbetare vars bidrag aldrig uppmärksammas eller belönas?

Se möjligheterna och agera

Som slutord uppmanar Jennie dig att se över ert nätverk av sociala relationer för att få värdefulla insikter om hur verksamheten faktiskt fungerar och hur värde och idéer skapas på ett djupare plan. Och fråga dig sedan två viktiga frågor:

  • Har min verksamhets sociala nätverk rätt struktur för att ta oss dit vi ska?
  • Om inte, hur kan jag som ledare skapa bättre förutsättningar? 

 


Om Chef och ledare

Ubildningen ger dig som är operativ chef nya verktyg och perspektiv samt en större trygghet i att testa nya grepp som kan lyfta ditt ledarskap till nästa nivå.

Jennie Björk en av föreläsarna på Chef och ledare och utöver fördjupade kunskaper om sociala nätverk ingår även övningar som konkretiserar möjligheterna för din egen verksamhet.

Vill du veta mer?

För mer information, välkommen att kontakta oss eller ladda ner information om utbildningen till höger.