bubbelhoppa (1000 × 300 px)

"FÖR ATT LÖSA KOMPLEXA PROBLEM BEHÖVER VI ARBETA GRÄNSÖVERSKRIDANDE. DET GÄLLER PÅ FÖRETAG, SKOLOR, KOMMUNER OCH REGIONER OCH FÖRENINGAR - ÖVERALLT"

 

Du har skrivit en handbok i hur man aktivt kan hoppa ur sin bubbla och in i någon annans. Just för att öka sin förståelse och empati. Boken heter "Bubbelhoppa - en metod för att förstå andra". Titeln är inspirerad av mjukvaruutvecklaren Max Hawkins uttryck ”bubble-hopping” och du har prövat metoden på ett par tusen personer. Boken har fått mycket medieuppmärksamhet. Hur kan bubbelhoppande hjälpa mig som ledare att utvecklas och nå mål?

emma-stenstrom

 

Tanken är att du ska få uppslag till övningar för att träna på att ta olika perspektiv, lyssna på och förstå andras åsikter. Du kan använda dem själv eller öva på att skapa ökad förståelse mellan olika avdelningar, professioner eller generationer i din organisation. Eller i ett team. Att träna perspektivtagande är bra för att skapa psykologisk trygghet i ett team, säger Emma.

 

Boundary spanning – att arbeta över gränser

På organisationsspråk kallas det ibland ”boundary spanning”, förmågan att effektivt samarbeta och kommunicera mellan avdelningar, funktioner, hierarkiska nivåer, organisationer eller kulturer.

För att lösa komplexa problem behöver vi arbeta gränsöverskridande. Det gäller på företag, skolor, kommuner och regioner och föreningar - överallt.  

Vi tar ofta för givet att sådana gränsöverskridande samarbeten bara ska fungera, men olikheter kan ställa till. Bubbelhoppande handlar om att omvandla olikheterna till styrkor i stället för trösklar.

 

Hur menar du att det ska gå till?

Mycket pekar på att vi glider isär, i samhället i stort, men även på arbetsplatserna. Vi pratar om att arbeta tillsammans men håller oss inom våra stuprör. Det gör att vi inte förstår varandra, vilket inte gynnar samarbete och utveckling. Det är för mycket ”vi-och-dem”-tänkande.
När jag undervisar bubbelhoppande, börjar vi med att medvetandegöra våra egna ”bubblor”, de grupper vi känner starkast tillhörighet med. Sedan tar vi hjälp av teori för att förstå varför bubblor finns och är viktiga, men också hur vi kan bygga broar mellan dem. Inte minst ägnar vi tid åt att varför det är bra att möta och försöka förstå de som är olika oss själva. Sedan tränar vi praktiska förmågor för att göra det och avslutningsvis reflekterar vi över hur det gick och vad vi lärde oss om oss själva och andra.

 

Genom att bubbelhoppa kan du:

  • Vidga din horisont och tänka innovativt.
  • Ha produktiva diskussioner med personer som har annorlunda åsikter.
  • Hantera komplicerade situationer genom att anta olika perspektiv och lösningar.
  • Arbeta mer effektivt tillsammans med andra.
Många tycker att det är givande att byta perspektiv men behöver få inspiration. Då kan boken vara bra att hålla i handen.

 

Vilka är några av de främsta egenskaperna hos en framgångsrik ledare och hur kan man utveckla dessa förmågor?

En framgångsrik ledare förmår andra att växa och nå sin potential. Det handlar inte så mycket om ledaren själv utan om att lyfta fram andra. Ofta är de bra på att lyssna och förstå sin tid, sin omgivning och sitt team. Bubbelhoppande är ett sätt att utvecklas på, då man blir varse om saker man annars inte hade haft möjlighet att se eller förstå.

 

**************************

 

Emmas tips till ledare som vill utveckla sin förmåga att hantera och lösa konflikter eller förbättra sin kommunikation:

  • Träna på att sätta dig i någon annans skor. Om du har en konflikt: testa att byta perspektiv. Se om ni kan uttrycka varandras åsikter så att det låter trovärdigt. Kanske kan ni till och med spela varandra.
  • Låt ledningen byta plats med de yngsta på ett möte och håll det lättsamt. Var inte rädd för att leka, eftersom det ökar förståelsen och empatin för dina kollegor och medmänniskor.
  • Du kan alltid återgå till basförmågorna som handlar om att fråga, lyssna och dela med andra. Det finns många roliga övningar, som till exempel att frågestorma i stället för att hjärnstorma.
  • I boken ger jag tips på andra övningar för att till exempel skapa tillit, öva intellektuell ödmjukhet, hantera konflikter och mycket mer. 

 

************************** 

 

Ur boken ”Bubbelhoppa. En metod för att förstå andra” (Volante 2023)

Att bubbelhoppa handlar om att lämna sin egen bubbla och möta någon från en annan. Det kan vara någon som har en annan tro, andra åsikter, kunskaper eller erfarenheter. Målsättningen är att försöka förstå och bredda varandras perspektiv.

Att vara en bubbelhoppare är i mångt och mycket en inställning. Ett förhållningssätt till livet. En nyfikenhet på andra. En önskan om att utvecklas och bredda sina egna och andras perspektiv. Och ja, det kan tyckas banalt. Vem är inte nyfiken på andra? Vem kan inte föra ett konstruktivt samtal? Hur svårt kan det vara?

Sanningen är att det är svårt i praktiken. Särskilt om man tycker och tänker olika. Visst, det finns människor som är fantastiska på att lyssna, fråga, samtala med respekt, oavsett vem de möter. Men de är rätt få. De flesta av oss behöver öva.

    


 

Emma Stenström är programledare för Leadershift, ett ledarskapsutbildning för dig som vill skapa förändring och få både dig själv och andra att växa. I programmet får du veta mer om Bubbelhopping och du får även med dig energi, mängder av verktyg, nya insikter och ett större självförtroende att kontinuerligt driva utveckling. 

 

Har du frågor eller vill veta mer om programmet?

För mer information, kontakta Daniel Engblom, tel: +46 707 54 21 65, daniel.engblom@exedsse.se eller fyll i formuläret ovan för att ladda ner programbroschyren.