sofie featured image

”DEN DIGITALA OCH GRÖNA OMSTÄLLNINGEN HAR EN DISRUPTIV EFFEKT PÅ BUSINESS AS USUAL”

 

Hur kan digital innovation skapa nya möjligheter och bidra till organisationens utveckling med fokus på affärsmodell och hållbarhet? Det var funderingar som Sofie Fjellgren hade med sig när hon genomförde utbildningen Accelerating Digital Innovation.  

I rollen som Marketing Manager på teknikkonsultbolaget Erfator som är en del av Bravidakoncernen, ser hon hur den digitala och gröna omställningen har en disruptiv effekt på ”business as usual” i branschen.

Vad intresserade dig med Accelerating Digital Innovation?

- Behovet av innovativa lösningar som skapar värde för organisationer, kunder och intressenter är en allt tydligare prioriterad fråga för aktörer inom olika branscher. Att accelerera innovation handlar inte bara om ökad konkurrenskraft och ett mer effektivt nyttjande av resurser, utan ytterst om vår förmåga att ställa om till ett hållbart samhälle. För att få mer kunskap om hur vi kan gå från ”varför” till att ”göra” en transformationsresa inom digital innovation, anmälde jag mig till Accelerating Digital Innovation.

Vad ser du för möjligheter med digital innovation i din bransch?

- Samhällsbyggnadsbranschen står för uppskattningsvis en femtedel av klimatutsläppen i Sverige och det är vitalt att vi tar vara på digitaliseringens möjligheter för att hitta nya sätt att möta samhällsutmaningarna på. Vi behöver främja digitala innovationer både på organisationsnivå och på systemnivå - från idé till planering, byggande och förvaltning. Digitaliseringen har en enorm potential att skapa nya affärsmodeller och värdekedjor, samt stärka integreringen av cirkulära flöden och livscykelperspektiv.

Hur upplevde du innehållet i utbildningen?

- Jag tycker att utbildningen håller en mycket hög nivå. Föreläsarna är fantastiska och besitter en otrolig kunskap och engagemang. Jag gillar också upplägget med breakout sessions som resulterade i många spännande och dynamiska diskussioner. Att lyssna på de andra deltagarnas utmaningar och hur de hanterar teknikskiftet i olika branscher har bidragit till flera nya perspektiv.

Vad tar du med dig från programmet?

- Jag har fått många nya insikter, verktyg och idéer för att utveckla digitala förmågor och ta tillvara på digitala möjligheter. De olika programmodulerna ger ett 360° perspektiv utifrån digital disruption, innovation av affärsmodeller, digital strategi, datadrivet beslutsfattande och transformativt ledarskap. Hur man hittar nya sätt att skapa värde med digital innovation för kunderna, samt tar betalt för det, är andra kunskaper jag tar med mig.

 


 

Har du frågor eller vill veta mer om programmet?

För mer information, kontakta Daniel Engblom, tel: +46 707 54 21 65, daniel.engblom@exedsse.se eller fyll i formuläret ovan för att ladda ner programbroschyren.