caroline-falconer_1200x628_2

Vad ligger bakom Sveriges Bolagsjuristers initiativ till den här utbildningen?

Vi uppmärksammade ett behov bland våra medlemmar, samtidigt som vi kunde konstatera att det inte fanns någon riktad ledarskapsutbildning för just bolagsjurister. Vi ser att det finns många fördelar med utbildas i dessa frågor tillsammans med andra som har liknande roller och utmaningar.

Det kanske låter främmande att bolagsjurister behöver lära sig ledarskap, men om man tittar på vad ledarskap är så handlar det mycket om att vara bra på att hantera människor och grupper och att kommunicera på ett tydligt och effektivt sätt. Vi såg att det finns ett stort behov av den här typen av kunskaper och verktyg - både för de med personalansvar och för de utan personalansvar, som arbetar i team.

”Alla bolagsjurister kan ju juridiken, men vi är ju olika bra på att samarbeta i team.”

Vi på Sveriges Bolagsjurister är övertygade om att goda lyssnarfärdigheter, tydlig kommunikation och bra samarbete gör stor skillnad i utbytet för alla parter och att det också gör stor skillnad för att juristen ska känna sig trygg och uppskattad i sin roll.                                                             

Hur ser bolagsjuristrollen ut idag?

Som bolagsjurist jobbar du ofta mot olika delar av verksamheten, mot många olika personer och med såväl stora som små legala frågor. Det kan handla om allt från uppförandekoder till komplexa sammanslagningar. Du kommer in i olika situationer och grupper och stöttar i enskilda frågor. Ofta blir du involverad sent i processen och har relativt kort tid att lägga på uppgiften. Därför behöver du snabbt kunna greppa läget och leverera dina delar.

Bolagsjuristrollen har också blivit bredare. I de flesta bolag idag arbetar bolagsjuristen inte enbart med vad som är lagligt och olagligt. Du förväntas också förstå de affärsmässiga konsekvenserna av dina råd och vad det bästa alternativet är för verksamheten som helhet.

Vad lär man sig i utbildningen Ledarskap för bolagsjurister?

För att kunna leda andra måste man förstå och kunna leda sig själv. Mycket fokus ligger på att förstå hur man uppfattas av andra och att jobba från det utgångsläget med hjälp av kunskaper om och träning i kommunikation och hur relationer ska hanteras. ”Samarbetsskicklighet” ramar in dessa delar väl. Det handlar också om att bli bra på att hantera förväntningar.

”Det är viktigt att skapa förtroende och trygghet i gruppen – att förmedla att; ”Jag är inte något hot mot det ni vill, vi är alla på samma sida”.”

I utbildningen understryker vi vikten av att tydligt kommunicera vad teamet kan förvänta sig för leverans och vad man själv behöver för underlag för att kunna ge bra råd.

Resurs- och tidsbrist på den juridiska sidan kan driva på krav att snabbt leverera råd. Den typen av kommunikation blir dock lätt uppfattad som forcerad och fyrkantigt. Som jurist behöver man ta sig tid för att lyssna, så man inte bygger sin konsultation på fel grunder. Och inte ta till mailande för att man har ont om tid – det blir ofta en problematisk genväg.

”Tänk hur mycket mer effektivt ett riktigt samtal kan vara och hur många missförstånd som kan undvikas när man får tillgång till fler nyanser och förhoppningsvis ”hela bilden”.”

 

Hur upplevde du själv utbildningen?

Jag är jättenöjd. Detta är min första ledarskapsutbildning och en av de bättre utbildningar jag gått. Jag uppskattade särskilt blandningen av pedagogiska grepp – med teori, praktik, självstudier, gästföreläsningar, workshops och en massa övningar. Vi angrep frågorna från olika vinklar och hade också bra med tid mellan modulerna för reflektion och för att pröva det man lärt sig. På det sättet bankade vi in kunskaperna – det var riktigt bra.

Att testa det man lärt sig är viktigt för att det ska sjunka in på djupet. Alla vi deltagare fick ta fram vår egen handlingsplan med minst tre saker från programmet som vi skulle träna på. Vi fick också handledning och stöd i en mindre grupp för att kunna bolla frågor och erfarenheter med varandra.

Det var också väldigt givande att få höra om hur andra i motsvarande roll har det. Många sitter med ungefär samma utmaningar.

”Vi lärde snabbt känna varandra. Vår grupp vill inte att kursen ska vara slut så vi har faktiskt bokat in en återträff nu efter sommaren.”

Vad ska man förvänta sig att få med sig från Ledarskap för bolagsjurister?

Många små steg mot att bli bättre på flera områden. Och framförallt att bli mer medveten om sina egna styrkor och svagheter.

”Personligen var det också en viktig insikt att bra ledarskap går att lära sig, det inte är något medfött. Det känns väldigt hoppingivande.”Ledarskap för bolagsjurister

Det här programmet har skapats för att ge dig bättre förutsättningar att utveckla ett framgångsrikt ledarskap i förhållande till dig själv och till andra och därigenom stärka dig i din roll som bolagsjurist.

Programmet tar utgångspunkt i vanliga utmaningar i en bolagsjurists vardag och fokuserar på det personliga ledarskapet; hur du kommunicerar med och påverkar andra med ett coachande förhållningssätt. Med teoretisk grund, verktyg och integrerad praktisk träning i ledarskapets olika delar hjälper programmet dig att utveckla ditt egna effektiva ledarskap som förstärker din roll som bolagsjurist

Vill du veta mer om programmet?

För mer information, kontakta Didrik Reuterswärd, +46 72 453 6271, didrik.reutersward@exedsse.se eller ladda ner programinformationen till höger.