sbl_1929x735

Jämfört med många mer snabbfotade branscher är perspektiven av nödvändighet längre i bygg- och fastighetsbranschen. Det gäller att välja framtidssäkrade, hållbara lösningar i största möjliga mån och försöka förstå framtida behov redan nu.

"En utmaning för oss är att anamma delningsekonomin som vi ser växa fram. Det är angeläget att hänga med i hur unga människor vill bo och arbeta i framtiden."

Långsiktighet genom konstanta förändringar

Bygg och fastighetsbranschen styrs dessutom av många regleringar och påverkas därför stort av politiska svängningar. Så hur går långsiktighet ihop med en komplex tid av förändringar och osäkerhet inom ekonomi och politik och där folks preferenser och mönster är i ständig flux?

"Det som händer i världspolitiken påverkar oss helt klart. Handeln mellan länder avtar eller avbryts vilket är dåligt för världsekonomin, konjunkturen påverkas och självklart kommer nybyggnationen drabbas av det och vi kan redan nu se början på det. Får vi en hård Brexit blir det dramatisk för Sverige och Norge då handeln med England är omfattande. Konsekvenserna påverkar ekonomin stort eftersom folk har mindre pengar att spendera. Så det blir nödvändigt att tänka i ett långsiktigt perspektiv, förstå de långa trenderna, som till exempel krav på hållbarhet, konsekvenserna av urbanisering, mobilitet och social samverkan och utveckla produkter, tjänster och betalningsmodeller i förhållande till det."

Hållbarhet är otroligt angeläget

En annan viktig utveckling är kraven och förväntningarna på hållbarhet.
sigurd

"Det är inget snack om att branschen påverkar, cirka 40 procent av den totala miljöbelastningen, gällande exempelvis energi, material och avfall, står bygg- och fastighet för. Därför är det otroligt angeläget att arbeta med hållbarheten då den påverkar livssituationen för människor många år framöver. Branschen är en central aktör och ska sätta mål. Hållbarhet är något vi bara inte kan tulla på idag."

Hur blir man rustad för att möta framtidens utmaningar?

"Det handlar om att se framtidsmänniskan – hur lever och bor hen idag, vad har vi för behov nu och hur kommer framtidens förväntningar att te sig? Man får vara nyfiken på det som ska komma och minnas att det vi bygger nu är sådant som man om 100 år ska vilja värna."

Ta betalt på nya sätt ger bättre avkastning

Bygg och fastighetsbranschen må ha en mer långsiktig blick på utveckling, men självklart är konkurrensen stenhård och kräver kontinuerligt utvecklingstänk. Och här ser Sigurd behov av förnyelse.

"Väldigt mycket sker på produktnivå i dag, medan det som ger bäst avkastning är nya sätt att ta betalt på, det vill säga att utveckla affärsmodellerna. Där är vi svaga. Vi är för fokuserade på produkterna vi håller på med vilket leder till ekonomiska konsekvenser."

Varför utvecklas inte affärsmodellerna om det är nödvändigt?

"För att våga utmana affärsmodellerna måste man kunna hantera ekonomin och hitta nya sätt och andra modeller. Det är tyvärr många som känner sig osäkra på de ekonomiska sambanden och vågar därför inte testa. Självklart för att det är så mycket som står på spel när man letar nya modeller att göra affärer på, misslyckanden kan kosta rejält. Men vi måsta våga eftersom det är just här man kan hitta den stora ekonomiska vinningen framöver. Det är bara att titta på Uber och Air B&B för att förstå vad jag menar, de har verkligen anammat delningsekonomin och hittat nya betalningsmodeller och samtidigt lagt en social trend där man hittar och delar lösningar tillsammans."

Sigurd har en positiv bild av framtiden inom bygg- och fastighetsbranschen och menar att den har framtiden för sig.

"Det är en fantastisk bransch att jobba i och den har så stor betydelse för alla."

 


Företagsledning för bygg och fastighet – SBL

Detta är en omfattande ledarskapsutbildning för högre chefer inom bygg- och fastighetssektorn, med affär, ledarskap och styrning som centrala områden. Stort fokus ligger även på erfarenhetsutbyte och förståelse för utmaningar utifrån olika roller i värdekedjan.

Vill du veta mer om programmet?

För mer information, kontakta Didrik Reuterswärd, +46 72 453 6271, didrik.reutersward@exedsse.se eller ladda ner programinformationen till höger.