Efter att ha gått programmet Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården kommer du att:

  • Ha verktygen för att säkerställa en positiv utveckling inom den egna organisationen.
  • Få med dig nya perspektiv på ledarskap inom den speciella kontext som hälsa- och sjukvården utgör.
  • Ha ett nätverk som du kan ha nytta av långt efter programmet tagit slut.
  • Ha ett starkare ekonomiskt synsätt på verksamheten, med en medvetenhet om de specifika utmaningar och möjligheter som finns inom hälso- och sjukvården.
  • Vara mer medveten om sin personliga ledarstil och ha verktyg och metoder för att stärka sin ledarroll i er organisation

Läs mer om programmet

 

Programansökan Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården (CUPS)