"JAG HAR SETT STOR EFFEKT AV MINA LÄRDOMAR FRÅN PROGRAMMET!"

 

 

- Dagab befinner sig i en snabb förändringsresa och är idag inte bara ett traditionellt bolag som jobbar med logistik - vi är en alltmer datadrivenBjörn rund organisation som håller oss konkurrenskraftiga genom innovativ digital utveckling, säger Björn Blomqvist, chef för Analytics på Dagab.

Till vardags leder han ett gäng talangfulla Data Scientists på företaget som skapar innovativa logistiklösningar för Axfood koncernens varuflöden. Bland annat har teamet med hjälp av modern maskinlärning ökat produktiviteten i företagets e-handelslager.

 

Kunskap är en färskvara

- I den här branschen finns det tillgång på hur mycket data som helst och man blir aldrig färdiglärd. Det var därför jag ville gå utbildningen, för att hitta ”best practice” och kunna kommunicera den expansiva resa vi är på inåt i organisationen.

Med utbildning inom bland annat industriell ekonomi, teknisk fysik och som doktor i matematik har Björn en bred erfarenhet av området – men tillägger att kunskap är en färskvara och att han ville få en ”boost”.

- När jag läste på universitetet var logistik fortfarande ”old school” och handlade inte som idag om hur man får sprätt på data. Utöver min ordinarie utbildning har jag aldrig läst en managementkurs som är så direkt tillämpbar som DBI. Att programmet så tydligt byggde på aktuell forskning resonerade extra väl i mig.

 

Hur upplevde du innehållet i programmet?

- Jag blev oerhört positivt överraskad av det breda kursinnehållet som var väl avvägt i balansen mellan teori och reflektion. Vi fick bland annat sätta upp ett enkelt ramverk över vad vi ska göra för resa i våra egna verksamheter, vilket gjorde det mer konkret. Föreläsarna var också mycket kunniga, pålästa och inspirerande.

Interaktionen mellan kursdeltagarna var extra givande, berättar Björn – mycket tack vare en bra mix av deltagare där vissa hade kommit långt på sina digitala resor, medan andra befann sig i startgroparna.

­- Det var otroligt stärkande att lyssna på hur de andra deltagarna tacklade sina problem. Jag upplevde att majoriteten hade liknande utmaningar - om än i olika omfattning och mognad. Att få ”recept” på vad som lyckats och vad som fungerat mindre bra gjorde mig även lite klokare.

 

Vad har du tagit med dig från utbildningen?

- Jag har framför allt fått tid att tänka och reflektera över hur vi jobbar idag och hur vi vill arbeta med digital innovation i framtiden. Jag har också fått väldigt konkreta verktyg och har sett stor effekt av mina lärdomar från kursen. Efter varje modul hade jag med mig något nytt som jag lärt mig från utbildningen till våra veckomöten med mina medarbetare. Utbildningen har även gett mig insikt om hur viktigt det är att vara en kulturbärande grupp och bra förebilder för ett digitalt arbetssätt.

Björn berättar att teamets självbild håller på att förändras och att allt fler i organisationen intresserar sig för de digitala projekt som genomförs i verksamheten.

- Vår expertis värderas högt i företaget och vi har stor frihet att testa nya innovationer för att förse ännu fler kunder med prisvärd, bra och hållbara mat. Det är vansinnigt kul att jobba med!

 


 

Om programmet

From Data to Business Impact ger dig en transformationsresa där du utforskar hur du kan bidra till att accelerera ert företags datadrivna utveckling.

Programmet tar dig från en grundläggande förståelse för olika teknologier och deras potentiella påverkan på er strategi och verksamhet till hur du får med dig människorna i företaget på denna resa. Du blir under programmet engagerad i en lärresa som syftar till att göra dig till en självsäker ledare och en nyckelspelare i er datadrivna transformation.

 

Vill du veta mer om programmet?

För mer information, kontakta Daniel Engblom, tel: +46 707 54 21 65, daniel.engblom@exedsse.se eller fyll i formuläret ovan för att ladda ner programbroschyren.