Sofie_1000

 

ATT KUNNA VÄNDA OSÄKERHETSFAKTORER OCH MÖJLIGHETER TILL MARKNADSFÖRDELAR KOMMER BLI ALLT VIKTIGARE I FRAMTIDEN.”


Ett tydligt omvärldsperspektiv, kundfokus och insikt kring värdeskapande och ekosystem. Det är några faktorer som Sofie Fjellgren, Marketing Manager på teknikkonsultbolaget Erfator, som är en del av Bravida, menar är centralt för att organisationen ska förbli relevanta och resilienta. För att fylla på med mer kunskap, valde hon att gå programmet
 Leading Transformative Organizations.

Var det någon speciell utmaning ni ville ha hjälp med?

- Samhällsbyggnadsbranschen befinner sig just nu i ett mycket spännande utvecklingsskede med stora omställningsutmaningar kopplat till hållbarhet, klimat, livscykelperspektiv och digitalisering. Samtidigt står våra kunder och branschens aktörer inför en rad andra globala påverkansfaktorer som tillgång till energi, material, förändrat konsumtionssätt och nya arbetssätt. Som kunskapsintensivt team och projektpartner behöver vi på Erfator bli ännu bättre på att bygga relationer och både identifiera utmaningar och testa lösningar tillsammans med våra kunder och andra aktörer.

Hur upplevde du Leading Transformative Organizations?

- Föreläsarna på programmet håller en exceptionellt hög nivå och är väldigt engagerade och inspirerande. Tillsammans med deltagare från olika sektorer från hela landet blir det många dynamiska diskussioner som ger ytterligare inspel och perspektiv på det vi gör. Upplägget med webbinarier som varvas med gruppdiskussioner och övningar är supersmidigt. Bara att kunna avsätta några timmar varje vecka till att fundera igenom vad vi vill och vart vi ska, är värdefullt i sig.

Var det något i programmet du fastande lite extra för?

- Det helhetsgrepp som programmet tar kring utveckling av både strategi, organisation, arbetssätt, kultur och ledarskap för att accelerera transformationsresan är väldigt spännande. Vi hör ofta att kultur äter strategi och att hela 70-80% av alla transformationsinitiativ misslyckas. Modulerna för ny strategiutveckling och kultur var därför särskilt intressanta. Vi diskuterade bland annat vad som karaktäriserar kulturen i transformativa organisationer och hur man kan använda kultur för att göra organisationen bättre på att navigera i en ständigt föränderlig omvärld.

Vad har du tagit med dig från utbildningen och hur går ni vidare?

- Man talar om ambidextra organisationer, som klarar att både utveckla och exploatera sin befintliga verksamhet samtidigt som de utforskar nya affärsmöjligheter. Mot bakgrund av den snabba förändringstakt och tilltagande komplexitet som många branscher upplever tror jag att dessa förmågor, ihop med paradoxen att vara både stabil och flexibel, kommer bli allt viktigare framgångsfaktorer. På Erfator har vi just tagit fram en ny expansiv affärsplan som sätter riktningen för de kommande åren och jag ser fram emot att ta med mig insikterna från programmet vidare in i det arbete som nu påbörjas för att nå målen och ambitionerna, avslutar Sofie Fjellgren

 


 

Om programmet

Programmet är utvecklat för chefer och ledare som vill bidra till att bygga eller forma en framgångsrik organisation som på ett bättre sätt kan hantera kontinuerlig transformation. Framgångsrika transformativa organisationer arbetar konsekvent med fem områden som hävstänger för att utveckla sin verksamhet. Dessa fem områden hanteras i programmet Leading Transformative Organizations.

Vill du veta mer om programmet?

För mer information, kontakta Daniel Engblom, tel: +46 707 54 21 65, daniel.engblom@exedsse.se eller fyll i formuläret ovan för att ladda ner programbroschyren.