frida pemer 1200x630

”INOM FORSKNINGEN PRATAR MAN TILL OCH MED OM ATT KONKURRENSEN I FRAMTIDEN INTE KOMMER ATT VARA MELLAN ENSKILDA FÖRETAG UTAN MELLAN OLIKA EKOSYSTEM.

Vad innebär ett ekosystem av företag?

”I ett ekosystem samarbetar olika slags aktörer med olika styrkor, och bidrar till varandra. Företag har alltid behövt anpassa sig i olika grad till en omvärld i förändring. Men idag går förändringarna snabbare, och är mer omfattande och genomgripande än tidigare. Det kan göra det svårt för enskilda företag att hänga med. Man kanske saknar resurser, tid och kunskap internt, och har inte tillräcklig innovationskraft för att komma på nya lösningar på egen hand. Då blir det attraktivt att ingå i ett ekosystem.”

Vad kan man vinna på att ingå i ett ekosystem?

”Man kan få tillgång till ny information, teknologi, och resurser som man annars inte skulle komma i kontakt med. Det kan i sin tur öka innovations- och konkurrenskraften. Inom forskningen pratar man till och med om att konkurrensen i framtiden inte kommer att vara mellan enskilda företag utan mellan olika ekosystem.”

Finns det någon vanlig utmaning i omställningen till ekosystem?

 ”Den vanligaste utmaningen är att tänka om. Ekosystemtänket kräver ett nytt mindset. Istället för att se företaget som en ensam spelare som konkurrerar med andra inom branschen, måste man se företaget som en lagspelare, som samarbetar med företag från olika branscher. I ett ekosystem kan man inte sätta jaget framför laget – man måste se sig själv som del av ett lag, och man vinner bara genom att samarbeta.”

Hur tror du att organisationer och vårt arbetssätt ser ut om några år?

 ”Jag tror att vi kommer att se stora förändringar i hur vi arbetar, med andra typer av arbetsplatser, mer virtuella möten och färre affärsresor, och en större flexibilitet när det gäller hur, när, och var arbetet utförs. Jag tror också att vi kommer att tänka om kring själva företagen och se ännu mer flexibla organisationer med decentraliserat beslutsfattande och temporära team. Samtidigt kommer den ökande förändringstakten och komplexiteten i omvärlden att göra det ännu viktigare för organisationer att ingå i ekosystem, för att hänga med och kunna hitta på nya, konkurrenskraftiga lösningar och idéer."


 

Fridas tips till dig som vill ingå i ett ekosystem

För att komma igång är det bra att ställa sig tre frågor:

  1. Vad för slags ekosystem vill du ingå i?
  2. Vill du bli medlem i ett existerande ekosystem eller skapa ett eget?
  3. Och vad du kan bidra med till de andra i ekosystemet?

Den sista punkten är central – ekosystem handlar om att ge och om att samskapa, snarare än om vad man själv kan få ut av dem, menar Frida.

 


 

Vill du lära dig mer om detta?


Då borde du gå onlineprogrammet Leading Transformative Organizations, ett program på svenska som sträcker sig över fem veckor.

Framgångsrika transformativa organisationer arbetar konsekvent med fem områden som hävstänger för att utveckla sin verksamhet. Dessa fem områden hanteras i programmet Leading Transformative Organizations.

 

Läs mer om Leading transformative organizations