Omvärldens krav på att företag ska driva sin verksamhet på ett hållbart sätt har blivit allt starkare. Att utveckla hållbara affärer ställer i sin tur stora krav på innovationsförmågan. Men även på ledarskapet, då det kan ha stor betydelse för organisationens innovationskraft, menar Pernilla.

Hur kan ledarskapet påverka innovationskraften?

- Många företag och organisationer skulle tjäna på att tänka innovation och hållbarhet som en integrerad process. Ofta finns ett gap mellan arbetet med att driva innovationer och arbetet med att vara hållbar. Här har ledarskapet en viktig roll i att skapa möjligheter för att väva ihop det. Ansvarstagandet kan bli en drivkraft som visar vägen.

Vad innebär ett ansvarsfullt ledarskap?

- Ansvar har alltid varit en självklar del av ledarskap – men vi konstaterar att hur man tar ansvar, och vilka områden och krav som ledares ansvar omfattar har förändrats under de senaste decennierna. Omvärlden ställer allt högre krav på företagens ansvarstagande vad gäller hållbarhet i flera olika dimensioner. Idag behöver ledare ta ansvar för precis allt som kan kopplas till den egna affärsverksamheten, med alltifrån medarbetare till klimatpåverkan och innovation. Att leda och bedriva verksamheten ansvarsfullt och hållbart anses nödvändigt av flera skäl - och det är också en strategisk resurs.

Hur kan ledare bättre skapa drivkraft för innovation?

- De ledare jag möter i Executive Leadership Program är nyfikna på nya sätt att utveckla innovationskraften i sina olika verksamheter. I utbildningen kopplar vi ihop dessa utmaningar med både forskning och mer praktisk hands-on praktik. Mycket handlar om att på djupet förstå sin egen kontext, träna olika verktyg för att hantera den och samtidigt inspireras av andra goda exempel. Genom att ta del av andra perspektiv kan det egna ledarskapet eller den egna verksamheten ses med nya ögon. Beprövade metoder kan omvärderas och nya möjligheter kan visa sig.

Var ska man som ledare börja, vilket är första steget?

- Gräv där du står! Utgå från vilka som är de viktigaste intressenterna eller stakeholder i din verksamhet. Var inte för snäv i din definition av vilka de är – många spännande erfarenheter visar hur betydelsefulla intressenter kan finnas en bit bort från den allra närmaste cirkeln! Fundera på vad ansvarsfullhet och innovation betyder utifrån deras perspektiv? Vad har det i sin tur för konsekvenser för din affär?

 


Executive Leadership Program

Executive Leadership Program är vårt mest heltäckande general management program för dig som är chef på ledningsgruppsnivå i näringslivet eller i offentlig sektor. 

Utgångspunkten för programmet är det uppdrag som ledningsgruppen har i att leda och utveckla det strategiska och operativa arbetet för att nå organisationens målsättningar. Som deltagare kommer du att öka din förmåga att skapa konkurrensfördelar med utgångspunkt i din verksamhets position och förutsättningar. Du får de verktyg du behöver för att stärka din roll i ledningsgruppen och kan därför bidra mer till organisationens fortsatta utveckling.

Vill du veta mer om programmet?

För mer information, ladda görna ner programbroschyren i formuläret här bredvid. Vi arrangerar även digitala informationsmöten som ger dig fördjupad inblick i utbildningarna och möjlighet att träffa programteamet och ställa frågor. Mötena är kostnadsfria och äger rum online. 

Här finns datum för kommande informationsmöten>> 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor! 

didrik_reutersward_1_webb

 

Didrik Reuterswärd

Tel: +46 72 453 62 71

didrik.reutersward@exedsse.se