robert nobel 4 630x240

Robert Nobel är en erfaren och uppskattad programledare på SSE Executive Education. Han har i drygt tio år varit en av programledarna för Executive Leadership Program (ELP) som är vårt mest heltäckande program för chefer på ledningsgruppsnivå i näringslivet eller i offentlig sektor.

- Det spännande är alla möten mellan ledare som spänner från små och stora organisationer, statliga myndigheter och verk, börsnoterade bolag till de ledare som vuxit upp i familjeföretag. Under utbildningen märker de ganska snart att det är mer som förenar dem än som skiljer dem åt, säger han.

Oväntade infallsvinklar ger fördelar

Robert, som själv både studerat och forskat vid Handelshögskolan, menar att kopplingen till fakulteten på Handelshögskolan och andra akademiska institutioner i Sverige och internationellt bidrar till programmets kvalitet. Men även att riktigt duktiga konsulter och gäster från både praktiken och en del lite mer oväntade infallsvinklar medverkar ger utbildningen ovärderliga fördelar jämfört med andra ledarskapsutbildningar.

- Vi kommer ju ur en akademisk miljö, det är så vi förhåller oss till kunskap. Dessutom har vi en förmåga att översätta och få kunskapen begriplig och direkt användbar, och vi har en lång historia av att möta chefer på alla nivåer. Våra forskare kan beskriva inte bara sin egen forskning utan även ge bra översikt och inblick över hela området. Så kan de hjälpa chefer i praktiken och ge dem en tydligare helhetsbild.

Skapa tillit och öppenhet i gruppen

Men den som på allvar vill bli en bättre ledare måste förstå sig själv, menar Robert. Därför handlar de första dagarna om jaget och ledarskapet. En av de viktigaste effekterna av att arbeta i ständigt skiftande mindre och större grupper är att skapa tillit och öppenhet i gruppen, vilket är nödvändigt för lärandet.

- Det är först när förtroendet finns som vi kan prata om komplexa saker. Vi måste ha relationsdjupet för att nå den höga grad av komplexitet som sedan kommer. Att lära känna igen sina mönster, hur jag tänker, känner och därefter agerar. Snittåldern i en typisk deltagargrupp är ungefär 45 år, och varierar normalt mellan 30-55 år. Den yngste deltagaren jag har haft med i en grupp har varit 26 år och den äldste 63. De har i genomsnitt tolv års erfarenhet som chefer, och vi brukar räkna ut summan av den erfarenheten i varje grupp. Vid ett tillfälle landade det på 412 år. Det är mycket kunskap vi har att jobba med, säger Robert.

Ledningsgruppen kräver helhetsförståelse

De flesta chefer har blivit det i kraft av att de från början har visat talang, till exempel efter att ha börjat som säljare, fått olika försäljningschefsuppdrag och så småningom ett mer generellt uppdrag. Då kommer de att behöva komplettera sin breda och djupa säljerfarenhet med alla de andra perspektiven de måste vara insatta i för att bättre kunna bidra till ledningsgruppens samtal. 

- Plötsligt sitter du i ledningsgruppen och det kräver en både vidare och djupare förståelse för helheten. Här arbetar vi till exempel med en av Europas bästa forskare på strategi för att få våra deltagare att utvecklas. Och för att kunna sålla i alla "buzz words" som florerar. Du ska veta vad som är värdefullt för dig att ta fasta på. Allt som är nytt och inne behöver inte beröra just din verksamhet. För att du ska kunna orientera behöver du först veta var du befinner dig på kartan.

Hur ser strategin ut - hur ska vi växa?

Sedan är det av vikt att veta hur konkurrensen ser ut och hur man står sig mot konkurrenterna.

- På företagsnivå talar vi om, hur ser vår strategi ut? Är vi vassa gentemot konkurrenterna? Ska vi tänka om? Hur ska vi växa, organisk eller genom förvärv, exempelvis. Vi styr mot värdeskapandet, det ekonomiska givetvis men också hur man organiserar sig.

Andra moment handlar om kommunikationen, både den interna och den externa, samt om hur man ska hålla som ledare i ett längre perspektiv.

- Oavsett moment handlar det framförallt om att ge deltagarna verktyg att förstå hur allt hänger ihop - och vikten av att det hänger ihop, från det personliga ledarskapet till den stora bilden.

Att förstå att man inte förstår är också en insikt

Robert återkommer till att det pågående samtalet under utbildningen är oerhört värdefullt.

- Det är också viktigt att inte ta saker för givna - fundera på vad som är viktigt för just er. Det är ett kraftfullt vaccin mot det ni inte behöver i er verksamhet och det som värt något. Går du utbildningen kommer du att få en ökad medvetenhet kring de samband som finns, bredda och fördjupa den kunskapen, du kommer se ditt eget expertområde i bredare perspektiv och du kommer ha en ökad förståelse för hur de andra i din ledningsgrupp resonerar utifrån sina kunskapsområden och erfarenheter. Du kommer att bli öppnare med det du kan, och våga ställa frågor om det du inte kan så bra och som kan lyfta ett helt samtal. Det var någon som klokt uttryckte sig att han nu förstod att han inte alltid förstod, och förstod att då ha modet att ställa frågor så att han förstod. Det är en värdefull insikt i sig.

 


Executive Leadership Program

Executive Leadership Program är vårt mest heltäckande general management program för dig som är chef på ledningsgruppsnivå i näringslivet eller i offentlig sektor. 

Utgångspunkten för programmet är det uppdrag som ledningsgruppen har i att leda och utveckla det strategiska och operativa arbetet för att nå organisationens målsättningar. Som deltagare kommer du att öka din förmåga att skapa konkurrensfördelar med utgångspunkt i din verksamhets position och förutsättningar. Du får de verktyg du behöver för att stärka din roll i ledningsgruppen och kan därför bidra mer till organisationens fortsatta utveckling.

Vill du veta mer om programmet?

Välkommen att kontakta oss eller ladda ner programbroschyren i formuläret.  

 

didrik_reutersward_1_webb

 

Didrik Reuterswärd


Tel: +46 72 453 6271

didrik.reutersward@exedsse.se