jeanette-eidmann1929X735

Det finns redan mycket forskning som visar hur goda resultat mindfulness kan generera, bland annat från den så kallade MBSR forskningen (Mindfulness Based Stress Reduction).

Men Jeannette Eidmann som leder programmet Hållbart ledarskap har ett annat perspektiv i sin forskning då den har ett organisatoriskt och ledarskapsperspektiv. Här svarar hon på frågor om varför man ska satsa hållbart och hur mindfulness används i programmet.

Varför ska jag som ledare gå Hållbart ledarskap?

– Därför att en mindful ledare kan göra stor skillnad både för sig själv och andra. Med en ökad medvetenhet om dina mönster som människa och ledare, kunskap om hur hjärnan fungerar, och om hur stress påverkar oss, har du med utbildningen en väldigt bra och mer hållbar grund att stå på som ledare. Men förmågan att välja beteende behövs också vilket är extra svårt i den tid vi lever i eftersom vi ständigt blir distraherade och kidnappade av så kallad persuasive technology. För att hantera detta lär vi oss om och tränar på mindfulness så att vi skapar en ny vana. Vi pratar också om compassion, som är pricken över i:et. Compassion handlar om att vara lite snällare mot både oss själva och andra, samt att kunna skapa en psykologisk trygghet för dem vi leder. Det är en unik utbildning som bygger på den senaste forskningen inom olika områden, men som ännu inte riktigt har hunnit bli mainstream. Vi ligger i framkant helt enkelt.

Vad bidrar du med i utbildningen? 

– Helhetsperspektiv, forskning, mina egna och andras erfarenheter. Jag har lång erfarenhet av att vara chef och ledare och att sitta i ledningsgrupp och har jobbat som konsult med personlig utveckling och ledarskap sedan 2006. Jag har utbildat mig i att förstå hur människor fungerar (Master in Gestalt in Organizations bland annat) och förstå hur hjärnan fungerar (Neuroleadership Institute) inom det som heter Mindfulness och Compassion. För mig bildar dessa områden en grund för att klara av att hålla i längden, att må bättre och att vara en bättre ledare.

Kan du ge en kort beskrivning av MBSR respektive corporate mindfulness?

– Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) är ett program som Jon Kabat-Zinn startade 1979 i sjukvården vid University of Massachussetts Medical Center och som han har patent på. Efter ett antal år med egen meditation och med erfarenhet från ett flertal retreater så tänkte Jon att det här förhållningssättet borde vara tillgängligt för fler människor så att de på egen hand kan minska onödig stress och lidande och leva ett bättre liv. Han startade en klinik för stressreduktion med några patienter med svåra kroniska sjukdomar som vården ansåg var färdigbehandlade. Resultatet var fantastiskt. Patienterna visade på 30-35 procent reduktion av fysiska symptom, 40-50 procent reduktion av psykiska symptom – och ökad livskvalitet.

"I ett MBSR-program tränar du under 8 veckor 40-45 minuter formell träning/dag, 6 dagar i veckan. Det hade från början ett rehabiliterande syfte."


– Corporate mindfulness training är en variant av MBSR skulle man lite slarvigt kunna säga, där man har anpassat språket så att det blir mer ”rumsrent” i arbetslivet. Tyvärr blir många motståndare då det anses flummigt, men mindfulnessträning vilar ju tungt i forskning även fast det är ett relativt nytt forskningsområde. Om vi då istället använder ett språk som inte väcker motstånd och anpassar dosen av träning till tio minuter per dag, blir det mer attraktivt. Det handlar om att träna hjärnans förmåga att vara uppmärksam så att vi förblir fokuserade och lugna när vi står mitt i det ”kaos” som är vår arbetsdag, säger Jeanette.

Hon menar att träningen handlar om att uppmärksamma, acceptera och ta kontroll över tankar, stänga av autopiloten, sluta multi-taska och därav bli mer effektiv och produktiv - utöver minskad stress och upplevd ökad livskvalitet.

– Corporate mindfulness training kan också sägas vara ett mer proaktivt verktyg. Vi lär oss göra mer medvetna val, slipper hamna i för mycket distraktioner och stress som till slut även kan leda till utbrändhet.

Hur mycket ska man träna?

–  Ju mer du tränar desto bättre blir du, precis som när du tränar kroppen fysiskt. Tio minuter gör stor skillnad jämfört med ingenting.

 


Hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap är en nio-dagarsutbildning som hjälper organisationer att bryta den negativa utvecklingen genom att göra sina ledare mer hållbara. Ledarna får verktyg och strategier för att hantera sin egen arbetssituation bättre samtidigt som de får redskap för att pusha resten av organisationen i rätt riktning.

Vill du veta mer om programmet?

För mer information, välkommen att kontakta Karolina Bardland, tel 070-738 36 33 eller karolina.bardland@exedsse.se eller ladda ner programinformationen i formuläret på denna sida.

 


 

jeannette-eidmann-namnJeannette Eidmann är aktuell som programledare för utbildningen Hållbart ledarskap för SSE Executive Education parallellt med att hon doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm. Jeannette är civilekonom i botten, har en MSc i Gestalt i Organisation och har jobbat mycket med ledarutveckling och ledningsgruppsutveckling sedan 2006. Jeannette är certifierad inom neuroledarskap och är också certifierad mindfulnessinstruktör.