De är överens om att svensk sjukvård egentligen bitvis mår utmärkt. Behandlingarna av svårt sjuka är bra, barnafödseln är närapå riskfri och vi lever länge. Men samtidigt ökar både kraven på och möjligheterna till vård, vilket gör att det hela tiden upplevs som att det finns för lite resurser. Detta, menar de, blir en paradox sett till helheten.

Utbildningen - en perfekt plattform

Digitaliseringen, som kan leda till nya arbetssätt och andra roller för både patient och personal, skulle kunna hjälpa till att ordna ändamålsenlig vård för väldigt många fler än vad som erbjuds idag. Sjukvården missar många gånger framtidens lösningar på grund av att “den organisatoriska revolutionen är styvmoderligt behandlad”.

"Då är utbildningen en perfekt plattform att träffas på. Dels för att nätverka, vilket många verkligen uppskattar och behöver, men också för att Chefutvecklingsprogrammet för sjukvården är en forskningsgrundad utbildning, vilket ger deltagarna en klar fördel gentemot andra vad gäller att hitta lösningar eftersom de får en bredare förståelse för problemen och, faktiskt, vad pengar betyder i sammanhanget. Pengar är en effekt och ett medel, inte ett mål. Men det är inte heller något fult att hantera och förstå."

Jon Rognes

Den insikten menar Jon Rognes, forskningsledare på Leading Health Care, måste nå de ansvariga för läkarnas grundutbildning också. Han är kritisk till att det inte ägnas någon tid till organisation, ledarskap och ekonomi under utbildningstiden.

"Det är märkligt att just läkare inte utbildas i detta, när annan vårdpersonal får den kunskapen under utbildning. Hur ska chefsläkare kunna leda och ha ekonomiskt ansvar när de många gånger saknar insikt i hur det hänger ihop?"

Hans Winberg, som är generalsekreterare på LHC, är medveten om att det inte finns någon quick-fix-lösning att tillgå eftersom det handlar om att fortsätta ge kvalitativ vård. Däremot är förbättringsmöjligheterna inom rutinvården, med kända diagnoser (som cancer och hjärtinfarkt), behandling av dessa och den palliativa vården, stora. Multisjuka får idag behandling per diagnos och därför många mediciner utskrivna som riskerar att jobba mot varandra.

Hans Winberg rund 150x150

"Tyvärr glöms de multisjuka, som framförallt är äldre personer, bort i detta förlegade system. Man kan konstatera att jämlik vård faktiskt är olik vård. Folk måste få mer skräddarsydd behandling."

Vilka idéer inom sjukvården ser ni måste utmanas?

"Helt frankt har vi en pågående medicinsk och digital revolution och olyckligtvis tappar vi bort oraniseringsrevolutionen som är alldeles nödvändig, där det nya ska strida mot det gamla och skapa förutsättningar och förbättringar både för vårdare och de som vårdas."

Varför tappar man bort revolutionen inom organisering?

"För att fler blir specialister och färre har en bild och ansvar över helheten, vilket är lika viktigt. Någon måste så att säga bygga huset, det vill säga ansvara över planering, behov och ekonomi. Alla bitar finns där men någon måste sätta ihop det också."

Vad ser ni för trender inom vården?

  • Den tekniska och medicinska utvecklingen, bland annat i form av digitalisering, kommer påverka vården när det slår igenom inom även på arbetssätt och roller.
  • Närvården ökar sin status igen vilket inte har hänt sedan länssjukhusen tog all sådan makt för 200 år sedan.
  • Allt mer individualiserad vård, det vill säga olik vård för olika patienter – inte främst nationella standarder utan anpassade lösningar efter behov.

Varför ska man gå CUPS-programmet?

"För att förstå den verklighet man lever i, och se vad man kan påverka. Dessutom är det är bra att kunna diskutera och resonera om detta med både experter och kollegor i samma situation. Även om du inte kan ändra systemet så är det bra att förstå systemet, du mår bättre, kan navigera enklare och skapa din egen verksamhet. Det faktiska utrymmet i vården är större än det upplevda och den som har idéer kan oftast göra mer än den tror..."

Vad tillför ni programmet?

"Förhoppningsvis de teoretiska aspekterna som deltagarna inte har och som kan ge dem insikter. Men inte bara teori utan en förståelse för hur vården fungerar idag och vilka utmaningar som vi har sett i vår forskning."

CUPS är unikt genom att det var det första vårdutvecklingsprogammet i världen vid start på 1990-talet. I dag är programmet väl positionerat och uppskattat.


*Fotnot: saxat från Läkartidningen 2018/01 


 

Är du chef i vården? Välkommen att kontakta oss om våra utbildningar


Vi på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education erbjuder utbildningar för seniora chefer och ledare.

Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården är programmet för dig som vill stärka dig i rollen som chef i vården genom att utveckla dina kunskaper inom styrning, ekonomi, organisering och ledning. Programmet utgår från de speciella förutsättningarna inom hälso- och sjukvården.

Välkommen att kontakta mig för mer information eller ladda ned programbroschyren i formuläret.  

Kari Anne Gransäter

Tel: +46 8 586 174 37
karianne.gransater@exedsse.se