Johan, hur skulle du beskriva programmet Företagsekonomi för chefer och ledare?

Johan Graaf

– Syftet med utbildningen är att skapa en djupare förståelse för de ekonomiska samband som chefer och ledare har ansvar för och förväntas ha kunskap kring. Vi går igenom begrepp i ”det ekonomiska språket” och vad man kan utläsa av olika rapporter och nyckeltal. Sedan djupdyker vi i den finansiella analysen för att se hur områden såsom lönsamhet, tillväxt och finansiering hänger ihop. Vi tittar även på ekonomiska modeller ur ett mer internt styrperspektiv och hur ekonomin används i verksamheten. Utbildningen är väldigt konkret och ”hands on” och vi utgår till stor del från deltagarnas egna siffror för att öka relevansen och nå en djupare förståelse. Du lär dig att förstå sambanden mellan finansiella effekter och strategiska beslut – och även hur du på förhand kan se vilka effekter ett beslut kan komma att få.

Varför är det viktigt att chefer har den här kunskapen i företagsekonomi, kan man inte överlåta det till ekonomiavdelningen?

– Som chef behöver du såklart inte räkna fram siffrorna själv, men du behöver ändå ha tillräckligt stor förståelse för att kunna ta relevanta beslut givet den ekonomiska situationen. Som chef och ledare har man ekonomiskt ansvar och genom att förstå de finansiella rapporterna och sambanden ger du dig själv bättre förutsättningar för att ta goda strategiska beslut. Då kan du på förhand se möjligt ekonomiskt utfall av olika sätt att agera. Du får även en bättre förståelse för de val som har gjorts i din och andras verksamheter. Dessutom, genom att kunna det ekonomiska språket, blir du mer bekväm i att uttrycka dig och bättre på att nå fram med ditt budskap till relevanta intressenter.

Vem riktar sig utbildningen till?

– Till alla chefer i ledande befattning som känner att de behöver en djupare ekonomisk förståelse, antingen för att de behöver fräscha upp sina ekonomikunskaper eller för att de kommer från en annan bakgrund. I programmet möter jag både deltagare med ekonombakgrund och deltagare som ursprunglingen är experter på något annat. Oavsett bakgrund har du som chef det ekonomiska ansvaret och det finns mycket att vinna på att få fördjupad förståelse för helheten. Det gäller både för dig som redan har övergripade ansvar och för dig som börjar bli redo att ta dig an en mer avancerad chefsroll.

Vad får deltagarna med sig från programmet?

– Utöver nya insikter om den egna verksamhet och fördjupad kunskap om ekonomiska begrepp, rapporter och samband, får du även hjälp med att direkt överföra kunskapen till din verksamhet genom ett avslutande projektarbete. Med hjälp av verktyg du fått med dig under programmet, får du analysera och hitta förbättringsmöjligheter i ett utvecklingsprojekt eller en utmaning som du själv har valt. Du lämnar programmet med en genomförd analys och ett första utkast att presentera på hemmaplan. Dessutom har du fått med dig en större ekonomisk verktygslåda tillbaka till din verksamhet, samt ett bättre självförtroende när det gäller ekonomiska analyser.

 


 

”DU LÄR DIG ATT FÖRSTÅ SAMBANDEN MELLAN FINANSIELLA EFFEKTER OCH STRATEGISKA BESLUT – OCH ÄVEN HUR DU PÅ FÖRHAND KAN SE VILKA EFFEKTER ETT BESLUT KAN KOMMA ATT FÅ"

 


 

FÖRETAGSEKONOMI FÖR CHEFER OCH LEDARE 


Som chef är det viktigt att snabbt kunna analysera och förstå sin och andra verksamheters ekonomiska förutsättningar och agera på de behov man ser. Utbildningen Företagsekonomi för chefer och ledare  ger dig större förståelse för kopplingar mellan strategiska beslut och ekonomiska konsekvenser. Du kommer kunna underbygga dina beslut och idéer med finansiella argument med auktoritet både mot ledningsgruppen och ditt egna team.

Vill du veta mer? 

Vill du veta mer? Välkommen att ladda ned programbroschyren eller kontakta våra programrådgivare på tel +46 (0)8 586 175 60 eller programadvisors@exedsse.se.