Med affärsutveckling i fokus

Tomas Hjelström med namnDet finns en uppsjö av utbildningar inom företagsekonomi för chefer och ledare som tangerar området. Varför ska man välja den som SSE Executive Education ger?

 – Förutom att deltagarna får ta del av vår unika kunskapsbas tar vi ett helhetsperspektiv: vi knyter ihop förståelse för ämnet med relevanta analysverktyg och visar att den finansiella informationen är en viktig del av att driva affären framåt, förklarar Tomas Hjelström.

Tomas är fakultet på SSE Executive Education och har arbetat på Handelshögskolan i över 20 år som uppskattad lärare och forskare. I november fick han pris för sina pedagogiska gärningar av skolans Corporate Partners.

Företagsekonomi för chefer och ledare  - Värdeskapande affärsutveckling har affärsutvecklingen i fokus: för att få igenom nya idéer i en ledningsgrupp behöver du förstå investeringens ekonomiska påverkan, kunna argumentera i ekonomiska termer och presentera en träffande analys – det efterfrågar ledningen.

Skapa försprång mot konkurrenterna

Rätt kunskaper inom företagsekonomi gör att du mer rättvisande kan analysera kunder och leverantörer. Genom att till exempel kunna läsa och tolka årsredovisningar och kvartalsrapporter kan du ta välgrundade ekonomiska beslut.

­– Utbildningen ger dig rätt verktyg att förstå rapporter och samband. Inte minst kan du använda informationen för att positionera dig mot konkurrenter genom att läsa deras affärsredovisning och tolka innehållet, poängterar Tomas.

Projektarbete och gruppdiskussioner utvecklar

”Tufft, nyttigt och applicerbart” har tidigare deltagare sagt vid utvärderingar. Många har också uttryckt hur lärorikt det är att få jobba problembaserat i projektform med sin egen verksamhet som utgångspunkt.

– Något annat som utmärker vår utbildning är interaktivitet och dynamik: vi arbetar mycket med diskussioner och erfarenhetsutbyten. Deltagarna lär sig oerhört mycket genom att ta till sig olika perspektiv, affärsmodeller och exempel från andra organisationer.

 


Företagsekonomi för chefer och ledare 

Vill du lära dig mer om ekonomi? I programmet Företagsekonomi för chefer och ledare  - Värdeskapande affärsutveckling får du ekonomiska kunskaper och verktyg för att förstå, analysera och utveckla dina affärer.

Vill du veta mer om programmet?

För mer information, kontakta Eva Ståhlnacke Svedin, tel: +46 8 586 175 41, eva.stahlnacke@exedsse.se eller fyll i formuläret här bredvid för att ladda ner programbroschyren.