Vem riktar sig programmet till?


torbjorn-sallstrom- Det riktar sig till alla yrkesverksamma som vill lära sig mer om värderingsprocessens olika delar, berättar programledare Torbjörn Sällström. Man behöver ha väldigt goda kunskaper om både företagsanalys och värderingstekniker för att kunna göra en korrekt värdering av ett företag. Det gäller oavsett om värderingen ska leda till beslut om företagsförvärv, vara till hjälp vid aktieplaceringar eller fungera som underlag för strategiska beslut i ett företag. Teknikerna man lär sig i programmet är också användbara för kreditbedömningar av företag.

Thomas Hjelström

- Deltagarna kan lite grovt sägas representera tre olika grupper, säger Tomas Hjelström som föreläser i programmet. En första grupp är deltagare från icke-finansiella företag, som till exempel ekonomi- och finanschefer eller personer som arbetar med Business Control, Corporate Treasury eller Investor Relations. En annan grupp är förstås personer från den finansiella sektorn, med yrkesroller som aktieanalytiker, kapitalförvaltare och kreditbedömare med flera. En tredje grupp är deltagare som har rådgivande roller, till exempel kopplat till företagsaffärer eller finansieringsfrågor. Målgruppen är alltså ganska bred, och det brukar göra gruppsammansättningen spännande och diskussionerna både livliga och givande.


Vad får deltagarna med sig av utbildningen?


- Framförallt får man en djupare förståelse för hur företagsvärdering faktiskt går till och vilka steg som ingår i värderingsarbetet, berättar Tomas. Man lär sig att göra finansiella analyser av företag, både tillbakablickande och framåtblickande. Man lär sig hur man bygger finansiella prognosmodeller. Man lär sig självklart också alla intrikata tekniska detaljer i de klassiska värderingsmodellerna, framförallt i kassaflödesvärdering som ju är den allra vanligaste värderingsmodellen.

- Vi kan också lägga till att tanken är att man ska få en omedelbar nytta av de nya kunskaperna direkt efter utbildningen, säger Torbjörn. För att kunskaperna ska bli så användbara som möjligt kombinerar vi de lite mer teoretiska genomgångarna med olika former av praktiska övningar. Det kan vara klassiska räkneövningar, laborationer och simuleringar i excelbaserade datorövningar eller gruppdiskussioner kring verklighetsbaserade praktikfall.

- Vi vill även få deltagarna att vidga sina perspektiv och stärka sin analytiska förmåga och sitt kritiska förhållningssätt. Många säger att de känner sig säkrare och tryggare i sin yrkesroll efter att ha gått utbildningen. Vi får också höra att många tycker att det blir mycket roligare att jobba efter en sådan här satsning, och det är förstås en bonus, menar Tomas. 

 

Hur ser programmet ut i praktiken? 


Programmet består av sex moduler som sträcker sig över fyra månader. Modulerna bygger på en blandning av lärarledd undervisning i sal och självstudier med hjälp av förinspelade föreläsningar, självtester och övningsuppgifter. Dessutom ingår två tillämpande projektarbeten där man dels får tillfälle att träna på hela värderingsprocessen ”hands-on”, genom att arbeta med en konkret värdering kopplat till ett verkligt praktikfall, dels får praktisk tillämpning av den grundläggande corporate finance-teorin.

-- Vi kan också nämna att modulerna behandlar lite olika delar av värderingsprocessen, säger Tomas. De två första modulerna handlar framförallt om redovisning och finansiell analys, och här får vi de kunskaper som krävs för att vi ska kunna analysera företag och göra vettiga prognoser. I modul tre och fyra fokuserar vi på själva värderingstekniken, medan vi i de sista två modulerna diskuterar utvalda frågor i Corporate Finance, som till exempel företagsförvärv och finansiell risk.

Hur stor är tidsinvesteringen för deltagare i programmet?


- Det varierar förstås en hel del beroende på förkunskaper, säger Torbjörn. Men vi bedömer att man bör räkna med att lägga ned omkring tolv dagar totalt. Om man är lite ringrostig vad gäller redovisning kanske det behövs ytterligare någon dag eller två i förberedande arbete innan programmet startar.

Hur är det att läsa ett program hos SSE Executive Education?


- Det kan så klart vara lite ovant till en början, säger Torbjörn. För många är det kanske ett bra tag sedan man satt i skolbänken. Man kanske har läst ekonomi på högskolenivå tidigare i sitt liv och vill nu repetera gamla kunskaper och fördjupa sig ytterligare. Eller så har man en helt annan akademisk bakgrund och vill komplettera den med bättre kunskaper om teorier och modeller på värderingsområdet. Men oavsett vilken akademisk bakgrund man har så skulle jag säga att den stora skillnaden mot tidigare studier är att man tar med sig sina praktiska erfarenheter från yrkeslivet in i programmet. Man vet dessutom precis vilka faktiska utmaningar och konkreta problem man sitter med i sin professionella vardag, och det gör att man kan relatera det man lär sig till sin egen verklighet på ett tydligare sätt.

- En annan stor skillnad mot tidigare högskolestudier är att deltagarna ofta bidrar mer aktivt med sina olika erfarenheter och perspektiv, lägger Tomas till. Det brukar vara väldigt givande för alla. Tanken är att man lär sig både av oss som undervisar i programmet och av varandra i gruppen. Men det är också viktigt att poängtera att programmet kräver både tid och eget arbete. Ju mer jobb man lägger ner, desto mer får man ut av sin satsning.Tomas Hjelström är assistant professor i redovisning och finansiering på Handelshögskolan i Stockholm och föreläsare på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.

Torbjörn Sällström är programledare för utbildningsprogram i finansiell ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education.Vill du veta mer?

För mer information, kontakta Annika Eichner, tel: +46 70-240 33 91, annika.eichner@exedsse.se eller ladda ner programbroschyren i formuläret.