Tomas Hjelström med namnVem riktar sig programmet till?

Man skulle kunna säga att det vänder sig till tre huvudsakliga grupper. En grupp är personer som arbetar inom finansbranschen i en specialistroll, till exempel med analyser, kapitalförvaltning eller riskhantering. En annan grupp är personer inom en organisations ekonomifunktion, som till exempel arbetar som ekonomi- eller redovisningschef, med Business Control, Investor Relations eller Corporate Treasury. Sedan är programmet också relevant för personer som har en rådgivande roll, till exempel vid företagsaffärer eller finansieringsfrågor. Målgruppen är bred och det brukar göra gruppsammansättningen spännande. Det kan vara bra att känna till att programmet ligger på en lite högre nivå. Därför bör man ha arbetat minst ett par år och ha en högskoleexamen sedan tidigare.

Hur är det att sätta sig i skolbänken igen?

Det kan så klart vara en utmaning och lite ovant till en början. Det är därför bra att förbereda sig på att det kommer att kräva både tid och hårt arbete. Men ju mer jobb man lägger ner, desto mer får man ut av programmet. Man kanske har läst ekonomi på högskolenivå tidigare och nu får möjlighet att repetera kunskaper och fördjupa sig ytterligare. Eller så har man en annan akademisk bakgrund och vill komplettera med teorier och modeller på området. Den stora skillnaden mot tidigare studier är förmodligen att man tack vare sin erfarenhet från yrkeslivet och faktiska utmaningar, kan relatera det man läser här till verkligheten på ett mycket mer konkret och djupt sätt. En annan stor skillnad är att de andra deltagarna bidrar med sina erfarenheter och perspektiv, vilket brukar vara väldigt givande.

Vad får man med sig som deltagare?

Framförallt en fördjupad förståelse för teorier och modeller och hur man kan ha nytta av dessa som verktyg i sitt arbete, så att det blir direkt applicerbart. För att det ska bli mer levande integrerar vi hela tiden föreläsningarna med olika räkne- och datorövningar, gruppdiskussioner och praktikfall. Vi vill även få deltagarna att vidga sina perspektiv och stärka sin analytiska förmåga och sitt kritiska förhållningssätt. Många upplever att de känner sig säkrare och tryggare i sin yrkesroll efter att ha gått utbildningen. Vi får också höra att många tycker att det blir roligare att jobba efter en sådan här satsning.
 
Programdatum

Företagsvärdering och företagsfinansiering ges av Handelshögskolan i Stockholm Executive Education och startar den 29 januari 2020.

Vill du veta mer?

För mer information, kontakta Viktoria Norell eller ladda ner programbroschyren.

 


 

Kontakta mig:

viktoria-norell-1-050589-edited

 

Viktoria Norell
Client Manager
+46 8 586 175 40
viktoria.norell@exedsse.se 
Boka ett möte med mig