Sebastian Krakowski comp

Sebastian Krakowski

När man kombinerar den mänskliga intelligensen med artificiell intelligens, som när en människa använder en dator vid schackspel, låter man båda parter arbeta utifrån sin bästa förmåga, enligt Sebastian. Han har själv studerat just detta i en avhandling där han analyserade 45 000 olika schackspel. Där skedde de bästa spelen när datorn och människan jobbade ihop. 

- Sedan 1997 har datorn varit bättre på strategiskt avancerade spel som schack och go. Detta kom i och med att Deep Blue slog Garry Kasparov. Idag används ofta datorer i schackturneringar - man spelar ihop med sin dator, inte mot en dator, säger Sebastian.

Människans roll ändras – samverkan blir avgörande 
Samarbetet mellan dator och människa har lett till att spelen pågår längre, färre misstag görs och fler spel blir oavgjorda. Inte sällan vinner amatörer turneringar mot proffs i dag. Spelreglerna för vad som är möjligt ändras, kartan ritas om. 

- Detta var ändå ett väntat resultat. Det oväntade är att vi tydligt ser att människans roll ändras vilket gör att vi behöver utveckla nya sorters färdigheter och samarbeta med datorn snarare än tävla med den.

Och mycket tyder på att just samspelet mellan människa och teknik kommer vara avgörande på hur framtiden blir.

- Vi hänvisar ofta till att datorer är smarta, men det är såklart mycket mer komplicerat än så. Vi använder miniräknare för att datorer är bra på stora tal, men när det kommer till att känna av stämningen i ett rum eller empati kan inte datorn slå oss på fingrarna. 

Historiskt sett, när industrialiseringen slog igenom, lät vi maskinen göra grovgörat när vi skulle tillverka saker eller förflytta oss. I dag låter vi datorn arbeta med insamling av data och i vissa fall analys. Men just eftersom det finns mängder av fall när teknik inte kunnat ersätta människans förmågor menar Sebastian att det inte handlar om att människor ska bytas ut. Istället ska människan ska lära sig hantera och samspela med tekniken. 

- Det är det jag kommit fram till i min avhandling, att vi behöver samverka. Nu ska vi lära oss att göra det också.

Small data ofta bättre än Big data
I en värld där vi ofta talar om Big data och hur vi använder den poängterar Sebastian att det kan vara bättre att använda Small data - på rätt sätt. Detta för att data inte sällan är biased och “dålig data ger dåliga resultat.” Dessutom är mer komplex data inte per automatik bättre. 

- Företag använder bara 5-10 procent av sin data i dag. Att börja med den data du har utifrån att du vet vad du vill uppnå kommer ta dig längre än du tror. Många har redan en massa relevant information och borde analysera den på ett vettigt sätt. Hanterar man datan rätt, genom att exempelvis se på standardavvikelser och skilja på kausalitet och korrelation, så kan man enklare förstå sina problem och hitta lösningar.

Enkelt att använda data till affärsanalyser 
Sebastian menar att det aldrig har varit enklare att lära sig hur man använder sin data för att göra kompetenta affärsanalyser. En bra grund att stå på är utbildningen Accelerating Digital Innovation. Under programmet kan man agera från de problem man har i vardagen. 

- Det är viktigt eftersom vi annars hittar det vi vill hitta. Fundera över hur era problem ser ut, vad ni vill lösa, vad syftet är och avgränsa sedan era problem.

Det väsentliga är att göra en affärsanalys som svarar på frågor som varför detta händer, vad man gör om dessa trender fortsätter, vad som kommer att hända härnäst (förutsäga) och vad som är det bästa tänkbara resultatet (optimera). 

Han menar att många organisationer befinner sig i ett mellanläge för tillfället. Man gör stora investeringar i affärssystem och insamling av data men vet inte hur man ska optimera samarbetet. 

- Vi måste lära oss hur vi delegerar uppgifter till datorn för att nå bästa resultat. 

 


Om Accelerating Digital Innovation

Accelerating Digital Innovation är ett onlineprogram som riktar sig till ledare som vill skaffa sig en bredare och djupare kunskap inom affärsutveckling, innovation och digital transformation.

Syftet är att ge deltagarna insikter, verktyg, och idéer som de kan använda sig av för att anta digitala utmaningar och skapa värde för sin organisation, kunder och andra intressenter. Programmet sker helt online och exempel på innehåll är korta videoföreläsningar, artiklar, reflektionsuppgifter, case-diskussioner och webbinarier.

Läs mer om programmet här >>

Vill du veta mer?

För mer information, kontakta Carl Klingborg, 070 368 66 22 carl.klingborg@exedsse.se eller ladda ner information om utbildningen via formuläret.

Vill du boka en möte med Carl? Klicka här