Du tar över rollen som programledare efter Tomas Hjelström som också grundade utbildningen på 1990-talet. Vem är du?

Johan graf

- Det känns såklart väldigt roligt att få ta över programledaransvaret för utbildningen eftersom jag verkligen trivs med att undervisa. Jag är själv en aktiv forskare på Handelshögskolan med titeln Assistant Professor. Den största delen av min tid ägnar jag åt forskning men har även undervisat i över tio år, bland annat på vår Executive Education. Jag tycker det är väldigt givande att kombinera forskningen med undervisningen eftersom man lär sig så mycket av interaktionen, får träffa nya spännande människor och diskutera praktiska problem och frågeställningar hela tiden. Jag läste själv vid Stockholms universitet och kom efter min disputation där till Handelshögskolan. Det är kul att få vara med och förvalta den pedagogik som har utvecklats här under många år.

Du har själv även erfarenhet av att driva bolag. Ser du det som en fördel i rollen som programledare för utbildningen?

- Absolut, det tror jag. Jag har en del erfarenhet från att ha skapat och drivit bolag, inte minst parallellt med mina studier. Men det jag tycker är riktigt bra med vårt program är att vi som föreläser även är disputerade och aktiva forskare. Det blir en bra kombination när vi möter våra deltagare och får diskutera vår forskning i relation till deras praktiska erfarenheter.

Nämn något specifikt och viktigt som du tycker utbildningen ger chefer och ledare?

- Det ekonomiska språket är ett viktigt exempel och det får man utveckla hos oss. När man nått en viss position förväntas man kunna hantera det, både vad gäller att veta vad man pratar om, hur man ska uttrycka sig och sedan hur man kan använda det i sitt arbete. Vi vill få alla att känna sig mer bekväma med att använda ekonomiska termer och visa mer hur man använder den information man vill få fram.

 


Vill du veta mer?

För mer information, kontakta mig eller ladda ner programbroschyren.

EvaStalnacke

 

Eva Ståhlnacke Svedin
Program Advisor
Tel: +46 70 664 32 94
E-mail: eva.stahlnacke@exedsse.se