hanna setterberg

Hur skulle du vilja beskriva Sustainable Finance programmet?

- Det är ett tvådagars executive-program som har tagits fram i samarbete med Vinnova och Stockholm Sustainable Finance Centre. Det har inte tidigare funnits något liknande executive-program på den svenska marknaden, trots att behovet av att öka kunnandet och takten vad gäller hållbarhetsintegrering inom den finansiella sektorn är stort. Till skillnad från de onlineutbildningar som finns, får man i detta program möjlighet att på djupet diskutera möjligheter och utmaningar med att integrera hållbarhetsperspektivet i finansiella affärsbeslut, såsom utlåning, portföljförvaltning och riskhantering bland annat.

Varför behövs mer kunskap om hållbarhetsfrågor inom den finansiella sektorn?

- Vi är övertygade om att den finansiella sektorn har en nyckelroll att spela i den stora samhällsomvandling som krävs för att vi ska uppnå de globala hållbarhetsmålen till 2030. Men för att bli en verklig katalysator i denna förändring måste marknaden delvis också ändra sitt arbetssätt och integrera ESG-perspektivet i sina analyser. Detta är så klart inte lätt, och det är inte så att vi inom akademin sitter inne med alla svaren. Men vi kan bidra med en överblick och ett strukturerat sätt att tänka kring hur de ekonomiska modellerna kan användas och utvidgas för att även inkludera hållbarhetsperspektivet. I programmet kombinerar vi perspektiv från forskningen med praktiska infallsvinklar, både från gäster och från deltagare. Förhoppningen är så klart att mer kunskap ska leda till bättre affärsmässiga beslut där hållbarhetsperspektivet är integrerat.

Vad får man med sig som deltagare?

- Efter programmet har man som deltagare en god överblick över ämnet ”sustainable finance”. Man får också en djupare förståelse för de möjligheter och begräsningar som finns när ESG ska integreras i de ekonomiska modellerna. Vi upplever att många känner sig lite ensamma kring hur de ska ta sig an dessa frågor. Att under programmet få dela utmaningar och erfarenheter med andra i samma situation, tror jag också gör att man får ett ökat självförtroende. Detta, i kombination med nya insikter, gör att man kan ta sig an sitt dagliga arbete och framtida utmaningar på ett bättre sätt. Man blir bättre på sitt jobb helt enkelt.Vill du veta mer om SUSTAINABLE FINANCE?

För mer information, kontakta Viktoria Norell, 08 - 586 175 40, viktoria.norell@exedsse.se eller ladda ner mer information till höger.