Martin 630x300

Martin Stenquist jobbar som controllerchef i dag och har tillryggalagt många år som ledare på olika företag. Många ledarskapsutbildningar har han också gått och alla har varit värdefulla.

- Men det har varit skiftande inriktning på dessa, ofta ligger fokus på gruppen eller på situationsanpassat ledarskap. Med Hållbart ledarskap fick jag en helt annan förståelse för hur mycket jag själv kan påverka, hur jag fungerar och vad jag kan få ut av relationer med andra människor. Jag fick också bättre kunskap om hur jag kan tolka andras beteenden, läsa av situationer på ett bättre sätt och en förståelse för hur hjärnan fungerar.

Analysera situationen innan man agerar

Martin menar att det var bra att inse att de reflexmässiga reaktionerna vi många gånger agerar på kan ligga långt ifrån sanningen.

- Och inte bara mina egna reaktioner. Även när jag märker att andra reagerar behöver jag inte bemöta det direkt utan kan välja att vänta och analysera situationen först.

Hans nyfikenhet på forskningen kring hjärnan och hur den påverkar oss var avgörande när han valde

utbildning.


- Jag är nyfiken som person, jag vill lära mig nya saker och lära mig om lärande så jag ständigt kan utvecklas. Jag tänkte att det säkert finns tekniker för att få ut ännu mer av min kapacitet - och det gjorde det. En av de roligaste sakerna med mitt jobb är ledarskapet och jag har en vilja att utveckla och förbättra mitt.

"Jag fick bättre kunskap om hur jag kan tolka andras beteenden, läsa av situationer på ett bättre sätt och en förståelse för hur hjärnan fungerar."

 

 

 

Modern utbildning som utgår från forskning

Enligt Martin är Hållbart ledarskap en modern utbildning som utgår från gedigen forskning som tar hänsyn till kunskap om människan och vårt välmående. Inslagen av mindfulness som till en början var ovana har blivit normala. I dag använder han mindfulness i vardagen.

- Vissa dagar ställer jag klockan en kvart tidigare och mediterar på morgonen. Det är häftigt. Jag skulle vilja säga att det stora är att jag idag är betydligt bättre på att hejda mitt eget beteende. Istället för att reagera instinktivt använder jag metoder som hjälper mig att vara mer taktisk och inlyssnande vilket har lett till bättre resultat i mina möten med andra.

Ser stressens påverkan varje dag

I och med att det var många värdefulla praktiska övningar och fler föreläsare än han trott som belyste flera olika perspektiv på ledarskap levererade utbildningen över förväntan. Den var annorlunda – på ett givande sätt. Martin uppskattade särskilt att delen om stress fanns med i programmet då han ser hur stress i allt större omfattning är en fråga som påverkar både honom och många i hans omgivning varje dag. 

- Jag har självklart själv varit stressad och har genom åren löpande lärt mig metoder som har hjälpt mig att hantera pressade situationer. Genom Hållbart ledarskap har jag tagit del av den senaste kunskapen inom området och fått nya verktyg att använda både för mig själv till vardags och i mitt ledarskap.

"För mig var den här utbildningen ett sätt att förstå mig själv bättre, för att kunna bli mer skicklig på att förstå andra människor och driva förändring på min arbetsplats."

 

 

 


Han är övertygad om att vi ännu inte sett alla konsekvenser av stress.

- Det är viktigt för mig att jag genom kunskap kan skapa förutsättningar för att inte själv bidra till ökad stress i min och mina medmänniskors vardag.

 


Hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap är en niodagarsutbildning som hjälper organisationer att bryta den negativa utvecklingen genom att göra sina ledare mer hållbara. Ledarna får verktyg och strategier för att hantera sin egen arbetssituation bättre samtidigt som de får redskap för att pusha resten av organisationen i rätt riktning.

Vill du veta mer om programmet?

För mer information, kontakta Karolina Bardland, tel. +46 70 738 36 33 eller  karolina.bardland@exedsse.se, eller ladda ner information om utbildningen i formuläret.

 


 

jeannette-eidmann-namnJeannette Eidmann är aktuell som programledare för utbildningen Hållbart ledarskap för SSE Executive Education parallellt med att hon doktorerar på Handelshögskolan i Stockholm. Jeannette är civilekonom i botten, har en MSc i Gestalt i Organisation och har jobbat mycket med ledarutveckling och ledningsgruppsutveckling sedan 2006. Jeannette är certifierad inom neuroledarskap och är också certifierad mindfulnessinstruktör.