Lennart

Varför behöver fler och fler kunna projektleda?

 - Det hänger ihop med utvecklingen i arbetslivet vilket är mer förändringsinriktat. När allt går snabbare krävs att företagen är mer flexibla. Projektet är en bra arbetsform där man både som grupp och individ kan utveckla nya tankar och idéer.

Hur ser det ut med projektledning på företag idag?

- Jag skulle vilja varna för att det i vissa fall gått inflation i att starta projekt och att man därför har lite för många projekt på gång för att klara av att styra och ta tillvara sina projekt. Man kallar i många fall personer som arbetar ensamma med en uppgift för projektledare medan det för mig är uppenbart att projektledning är ett grupporienterat arbetssätt. Det är där styrkan finns - inte i titeln.

 Vad utmärker en bra projektledare?

- Att man är mål- och resultatinriktad och uppskattar att jobba med andra människor. Många gånger finns en vilja att testa andra saker, en nyfikenhet som utmärker många duktiga projektledare. Många som väl jobbat i projekt vill inte gå tillbaka i linjeverksamhet då de uppskattar den frihet och de möjligheter som finns i projektarbetet. Som att man åstadkommer något som ingen i gruppen hade kunnat göra själv och för att det ofta är komplexa uppdrag som kräver gruppens samlade kompetens.

Om projektledaren sätter sig själv främst eller inte litar på sin grupp uppstår ofta problem. Det kan leda till en omotiverad och besviken grupp som inte levererar. I värsta fall kan projektledaren till och med överges av gruppen.

Kan du berätta lite mer om programmet “Projektledning – med ledarskapet i fokus”. Hur skiljer sig det jämfört med andra projektledarutbildningar?

 - Det är ett generellt program som passar för alla typer av projekt. Vi hanterar inte bara de formella delarna, som att beskriva de olika faserna i ett projekt utan fokuserar istället på hur våra deltagares utmaningar i vardagen ser ut och tar itu med dem.

En sak vi fokuserar extra på är vikten av att förstå sig själv med sina styrkor och svagheter. Den egna personen är ett arbetsverktyg och många behöver lära känna sig själva bättre för att kunna utnyttja sina styrkor fullt ut och att hantera sina svagheter.

Vad kan man som deltagare förvänta sig för resultat efter att ha gått utbildningen?

 - En förståelse för vad som är viktigt och också många gånger svårt i arbetet. När deltagarna åker därifrån ska de känna sig stärkta i att klara av att hantera sina projekt på hemmaplan och vara trygga i sin projektledarroll. För arbetsgivaren blir vinsten en mer kompetent projektledare och för gruppen som ska arbeta med projektledaren är målet att projektledaren skapar ett bra arbetsklimat. Allt detta leder ju i slutändan till nöjda kunder och bättre leverans.

Lennart menar att det är en bra bransch-blandning på utbildningen och att även erfarenheten varierar.

- Vissa har några års erfarenhet och andra lång erfarenhet, men det finns också några som är på väg in i sitt allra första projektledarskap. Det leder till en skön dynamik och ett bra samspel där mentorskapet många gånger faller sig naturligt.


 

Frågor? Välkommen att kontakta mig!

 

karolina-bardland2_web

 

Karolina Bardland
070 738 36 33
karolina.bardland@exedsse.se