Hälso- och sjukvården står, precis som många andra näringar, inför diverse stora utmaningar. Digitalisering och verksamhetsutveckling står högt på många agendor, andra stora frågor gäller mätsystem och patientintegritet. Den springande punkten är hur man i samklang med samhällsutvecklingen ska prioritera, utveckla och arbeta på mest effektivt sätt inom vården. 


Johan Berglund är professor i management och organisation på Handelshögskolan i Stockholm och programledare för utbildningen Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården (CUPS) – en bred ledarutbildning som adresserar de specifika förutsättningarna inom vården.

I den här intervjufilmen ger han sin syn på hur hälso- och sjukvården kan handskas med nutida och framtida utmaningar och ta sig an kraven på innovation på ett hållbart och långsiktigt vis.

Genom att ta ett steg tillbaka och reflektera, se vad forskning kan bidra med och diskutera med andra som sitter med liknande frågor på sitt bord går det att urskilja möjligheter i det som först ser ut som rena utmaningar, enligt Johan. Och genom att chefer och ledare inom vården lär sig det ekonomiska språk som behövs i dialogen om kraven på vården kan professionerna ta en större och viktig roll för utvecklingen av en modern, högeffektiv vård.  

 

frågor? Välkommen att kontakta mig!

 

KariAnneGransaeter

 

Kari Anne Gransäter

Tel: +46 8 586 174 37
karianne.gransater@exedsse.se

 

SSE Executive Education har ett brett utbud av utbildningar för dig som är chef, ledare och specialist. Läs mer om vårt övriga programutbud här