Ett samarbete med SSE Executive Education

Programmet Järnvägsbranschens Advanced Management Program är ett ledarutvecklingsprogram för att bygga järnvägsbranschens framtid, ett samarbete mellan branschföreningen Tågoperatörerna och SSE Executive Education. SSE Executive Education, som har lång erfarenhet av ledarskapsprogram, har valts ut som partner för utveckling och genomförande. Utbildningen äger rum i Stockholmtrakten. 

Läs mer om programmet här

 

Programansökan: Järnvägsbranschens Advanced Management Program