retorik_toppbild

Enligt Thomas handlar effektiv kommunikation ytterst om självkännedom, kontext och att lyckas skapa ett gemensamt narrativ med de man kommunicerar med. Thomas modell, Individual Declaration of Leadership (IDL), hjälper chefer och ledare att kommunikativt paketera sitt ledarskap för att snabbt och tydligt etablera en bra grund för effektiv kommunikation med sina medarbetare.

Vi köper människan först – därefter budskapet

Att kommunicera effektivt handlar om att förmedla mycket på kort tid, något som är bra att kunna till exempel när du ska förankra information och få med dig andra kring idéer och beslut. Då gäller det att du är tydlig från start och sätter rätt förväntningar hos lyssnarna. Att du tagit reda på vem du är och använder dig av det i din kommunikation är en avgörande faktor, då vi sällan köper ett budskap om vi inte köpt människan först. Att känna till dina styrkor och svagheter och vara tydlig med det fungerar väldigt bra om det är en sund organisation. På en arbetsplats där det anses fel att misslyckas och visa sina brister kommer du inte att vara tillräcklig oavsett, hävdar Thomas.

“Tydlighet är viktigare än perfektion. Ingen är perfekt och vi accepterar mycket bara vi upplever att det är ärligt och sant.”

Etablera en gemensam världsbild

För att nå fram med din kommunikation behöver du också anpassa dig efter vem du kommunicerar med. Ett viktigt led i det är att bygga upp ett gemensamt narrativ som alla i sammanhanget kan köpa in på. Denna gemensamma världsbild blir en stabil grund att ankra resten av ditt budskap och dina argument i.

Thomas exemplifierar med vad som kan hända om man utelämnar steget med den gemensamma världsbilden, något som är väldigt vanligt – men inte mindre olyckligt för det. Han tar ett exempel med en ledningsgrupp som ska göra en omfattande förändring i bolaget. De sitter instängda i långa förhandlingar och diskussioner och bestämmer sig slutligen för vad de ska göra. Därefter kallas det till möte med övriga medarbetare och dessa informeras på tio minuter och det blir oro och misstänksamhet i gruppen.

Vad hände? Jo, ledningsgruppen hade vunnit mycket på att bygga ett gemensamt narrativ och ge exempel på hur man kommit fram till beslutet. Det kan också vara vettigt att fördela kommunikationen på flera personer i ett sådant läge, menar Thomas.

Paketera ditt ledarskap med IDL-modellen

Många ledare är duktiga på att kommunicera kring sin verksamhet, men ovana och osäkra när det gäller att prata om sig själv och sitt ledarskap. IDL-modellen är ett ramverk för att ta fram en kort och tydlig paketering av ditt ledarskap.

I korta drag bygger IDL-modellen på att du ska:

  • Inventera vad du åstadkommit personligen inom ledarskapet. Det brukar underlätta att formulera ett specifikt tillfälle när du upplevt att du nått fram med din kommunikation. Vad gjorde du, vad hände, vad lärde du dig?
  • Skriva din egen ledarskapsbok. Denna består av tio punkter som bland annat handlar om hur du upplever dig som chef idag, vilka krav du har på medarbetarna, synen på organisationen, på delegering och på feedback samt hur du motiverar dina medarbetare.
  • Kommunicera din ledarfilosofi i fem meningar. Till grund har du det du kommit fram till i de tidigare stegen.
  • Retoriska verktyg.När grunden är lagd används retorikens verktygslåda för att bygga en effektiv presentation av ovanstående.

IDL är ett bra verktyg för att på ett effektivt sätt kommunicera dig och ditt ledarskap, men den förutsätter att du gör jobbet med att allra först själv förstå, för att sedan kommunicera ditt eget personliga ledarskap. Det är det som ger modellen liv, menar Thomas. Och självinsikt är grunden inte bara i effektiv kommunikation, utan i ledarskapsutveckling i stort. En stor del av Thomas insatser på SSE Executive Educations utbildningar viks därför till övningar, coachning och feedback. Att kunna bolla insikter och få ärlig feedback från en erfaren handledare och andra deltagare i liknande situation som en själv och som inte är i en beroendeställning till en själv är en fantastisk möjlighet, näst intill ovärderlig, enligt Thomas.

Låt inte de som pratar och hörs mest köra om

Thomas har drygt 20 års erfarenhet av att föreläsa för ledare om kommunikation och retorik. En stor del av drivkraften ligger i att kunna hjälpa bra ledare med verktyg för att komma fram mer. Det yttersta ledarskapet, menar han, innefattar både hjärna och hjärta – att fatta beslut på saklig grund men med känsla.

“En person som i alla tillfällen kan marknadsföra sig har förvisso ett markant försprång, men det betyder inte att den som inte gör det är sämre som ledare. Det kan förhålla sig precis tvärtom.”

Genom åren har han sett ett stort antal ledare utvecklas och menar att en ledare måste ha viljan att nå fram, vara mer sugen på att lyckas än rädd för att misslyckas, och arbeta med den man är och vad man vill förmedla, annars kommer någon som är bättre på kommunikation och retorik att ta ledarplatsen.

Han är väldigt positiv och imponerad av dagens svenska ledare.

”Men om jag fick önska mig något är att de tar ännu lite mer plats, förstår sitt värde och inte låter de som hörs mest köra om en.”

 


Executive Leadership Program

Executive Leadership Program är vårt mest heltäckande general management program för dig som är chef på ledningsgruppsnivå i näringslivet eller i offentlig sektor. 

Utgångspunkten för programmet är det uppdrag som ledningsgruppen har i att leda och utveckla det strategiska och operativa arbetet för att nå organisationens målsättningar. Som deltagare kommer du att öka din förmåga att skapa konkurrensfördelar med utgångspunkt i din verksamhets position och förutsättningar. Du får de verktyg du behöver för att stärka din roll i ledningsgruppen och kan därför bidra mer till organisationens fortsatta utveckling.

Vill du veta mer om programmet?

Välkommen att kontakta oss eller ladda ner programbroschyren i formuläret.  

 

didrik_reutersward_1_webb

 

Didrik Reuterswärd


Tel: +46 72 453 6271

didrik.reutersward@exedsse.se