"Ett bra ledarskap handlar om förmågan att skapa kontakt med både sig själv och andra."

 


 

Lasse (500 × 500 px) (2)

I tider av oro, kris och digital omställning ökar också kraven på dig som chef och ledare. Programmet Leadershift ger dig en unik chans att träna på att stanna upp och agera empatiskt för att bättre kunna möta utmaningar många organisationer står inför.

En av föreläsarna i programmet är Lasse Lychnell.

Sedan 2013 har han bland annat forskat på hur meditation och mindfulness kan hjälpa chefer och ledare i sin utveckling för att kunna skapa hållbara affärer.

- På min föreläsning fokuserar jag på mindfulness och emotionell intelligens. Genom meditation kan vi både skapa bättre relationer på arbetsplatsen och hantera situationer mer genomtänkt och ta bättre beslut. Med personlig utveckling tränar vi på dessa egenskaper.

 

Emotionell intelligens värderas högt


Att vara självmedveten, empatisk och socialt medveten, är några egenskaper som värderas högt hos ledare idag. Förmågan att kunna skapa kontakt med sig själv och andra är utmärkande för ett framgångsrikt ledarskap, menar Lasse.

- Intresset för inre utveckling har verkligen ökat de senaste 10 åren och den utvecklingen har drivits mycket av mindfulnessforskningen som visar på positiva effekter för till exempel självkännedom, empati och beslutsfattande.

Han fortsätter:

- Om jag ska välja en egenskap som utmärker ett bra ledarskap så är det förmågan att skapa kontakt. För det krävs både närvaro och empati som vi kan öva upp. Men det är inte alltid enkelt eftersom vi inte är vana att använda dessa förmågor i jobbet.

 

Viktigt att stanna upp och reflektera

 

En vanlig utmaning för många ledare och chefer är hur man ska hantera stress både på och utanför arbetsplatsen. Även om stress kan göra så att vi fokuserar och presterar bättre, kan den bidra till att vi agerar instinktivt och tar dåliga beslut om det blir för mycket.

- Mindfulness handlar om att stanna upp och skapa ett mellanrum mellan stimulus och respons. Det kan till exempel vara mellan det att vi får ett mail och att vi besvarar det. Men det handlar också om att reflektera i det mellanrummet. Varifrån kommer mitt svar? Vilka är mina olika alternativ och vad har de för konsekvenser?

Ett enkelt sätt att höja sin emotionella intelligens, berättar Lasse, är att uppmärksamma upplevelser i nuet. Just att stanna upp och reflektera innan vi tar beslut kan göra stora skillnad, både för oss själva och för affärsutvecklingen, visar hans forskning.

 

Upptäcka nya handlingsmöjligheter

 

- Ofta handlar det om att se en situation i ett nytt ljus för att upptäcka nya handlingsmöjligheter, förstå vad människor egentligen behöver och ibland släppa taget om något istället för att försöka ändra något som inte är möjligt.

I programmet får deltagarna konkreta verktyg som de kan använda direkt i det dagliga arbetet. På längre sikt kan ett meditativt förhållningssätt leda till mer öppna och ärliga relationer och mer tid till strategiskt arbete, menar Lasse.

- Målet med programmet är att vi ska bli bättre på att integrera inre utveckling med yrkeslivet så att vi får en hållbar värld, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt, avslutar han.

 

­Lasses bästa tips för hur du kan skapa utveckling för dig själv (och andra).

- Ersätt självkritik med nyfikenhet. Istället för att till exempel döma dig själv ("Det här var riktigt dumt gjort"), så kan du vara nyfiken ("Hur kommer det sig att jag gjorde sådär egentligen?"). Att tänka rätt/fel blockerar nya tankar medan nyfikenhet öppnar upp för kreativitet och lärande. Och det smittar av sig även på omgivningen.

 


 

Om programmet

Leadershift är programmet för dig som själv vill utvecklas och skapa utveckling för andra. Du är nyfiken på dig själv och hur du kan bidra till att människor växer och utvecklas. Nu behöver du ramverk, verktyg, språk och kapaciteter som du kan använda både på dig själv och de som du leder.

Vill du veta mer om programmet?

För mer information, kontakta Daniel Engblom, tel: +46 707 54 21 65, daniel.engblom@exedsse.se eller fyll i formuläret ovan för att ladda ner programbroschyren.