malinnymaninlägg

Varför är ledarskap viktigt för bolagsjurister? 

Traditionellt sett har ledarskap inte setts som något som jurister ska ägna sig åt. Det som premierats är i första hand juridisk skicklighet, och det är ju fortfarande nödvändigt och viktigt. Men idag räcker inte det enligt Malin Nyman, programledare för Ledarskap för bolagsjurister. Du behöver dessutom vara skicklig i att förmedla ditt budskap och få med dig folk så att de förstår att involvera juristfunktionen i rätt tid och med rätt information och förstår att ni alla är på samma lag. Med hjälp av ledarskapet förstärker man automatiskt rollen som bolagsjurist och bolagsjuristens inflytande.

Idag har också samhället, eller förhållandena som juridiken ska appliceras på, blivit alltmer komplext. Det räcker inte med att kunna juridiken. För att kunna ge rätt rådgivning och fatta rätt beslut behöver vi andras, och varandras, perspektiv, input och kunskaper mer än någonsin. Då behöver vi vara bra på ledarskap och på att involvera andra på rätt sätt. Ledarskapet i programmet riktar in sig på just sådana frågor. 

Vad är Ledarskap för bolagsjurister?

Bolagsjuristens roll är speciell och det finns ett stort värde i att fördjupa sig i ledarskapsfrågor från det perspektivet, särskilt i sällskap av andra bolagsjurister. Just erfarenhetsutbyte med kurskollegor är en central och väldigt uppskattad del av det här programmet. Deltagarna har beskrivit det som mycket givande att höra vilka ledarskapsutmaningar andra bolagsjurister tampas med, hur de har valt att tillämpa kunskaperna och verktygen från utbildningen i sin vardag, samt vilka framsteg och motgångar de mött. 

I stor utsträckning fokuserar vi på det ledarskap som vi kan utöva även om vi inte formellt har medarbetare som rapporterar till oss. Det kan till exempel handla om hur vi kommunicerar för att nå fram, hur vi blir ännu skickligare i vårt samarbete med andra och hur vi förstår och förstärker motivation och engagemang hos oss själva och våra kollegor. Programmet sträcker sig över tid, för att ge deltagarna tid och möjlighet att ta till sig och implementera kunskaperna, verktygen och metoderna gradvis. I programmet varvas eget arbete och självstudier med intensiva kursdagar, implementering i vardagen och stöd av en handledningsgrupp bestående av kurskollegor.                       

Vad får man ut av programmet?

Kort sammanfattat lär Ledarskap för bolagsjurister ut hur du genom ditt ledarskap blir skickligare på att samarbeta med andra, vilket i sin tur stärker dig i rollen som bolagsjurist.

Mer specifikt, så förbättrar du din självkännedom med en ökad förståelse för dig själv, dina behov och drivkrafter, samt hur du uppfattas av andra. Med ny kunskap om hjärnan och dess behov kommer du att ha ökat din förmåga att leda från hjärnans trygghetssystem, vilket leder till högre effektivitet. Du kommer också att ha slipat dina färdigheter i kommunikation och hur du når fram när logiska argument inte biter. Du lär dig också att tillämpa ett coachande förhållningssätt för att skapa engagemang och ägarskap hos andra. Tillsammans med det nätverk av bolagsjurister som du bygger upp under programmet, kommer du sammantaget att känna mer trygghet och självförtroende i såväl ledarrollen som i din roll som bolagsjurist.

 


Vill du veta mer om Ledarskap för bolagsjurister?

För mer information, kontakta Didrik Reuterswärd, +46 72 453 6271, didrik.reutersward@exedsse.se eller ladda ner programinformationen till höger.