Anders_Richtner_Frida_Pemer_1927x735

Anders Richtnér och Frida Pemer. Foto Karin Rudefelt

Snabba förändringar gällande konkurrentlandskap, efterfrågan och teknik har gjort det viktigare än någonsin för företag att kunna anpassa sig snabbt till nya förutsättningar.

Samtidigt vittnar många chefer och ledare om att de inte lyckas driva utveckling i sina organisationer i samma takt som omvärlden förändras. För att stödja företag att bygga eller forma en organisation som bättre kan hantera kontinuerlig transformation har SSE Executive Education skapat det nya programmet Leading Transformative Organizations som startar i april 2021. 

- När allt fler branscher utsätts för disruption behöver företagen anpassa sig därefter, för att fortsätta att vara relevanta och hållbara på längre sikt. Att omformulera strategi och struktur är viktigt, men också våga tänka nytt kring hur man arbetar och levererar kundvärdet genom processer, kultur och ledarskap säger Frida Pemer, programledare och Associate Professor vid Handelshögskolan.

Anders Richtnér, Associate professor och vd för SSE Executive Education, ser att det finns ett tydligt behov av fördjupad förståelse för digital transformation. 

- Det finns idag ett stort behov av att få såväl konkreta metoder för att förstå och kunna agera i vår samtid, som att få en djupare förståelse och få perspektiv kring innebörden av att driva och förändra verksamheter. Leading Transformative Organizations är det andra programmet i en serie där vi skapar norra Europas främsta plattform för ledare där de möts i en digital kontext för att stärka såväl sitt ledarskap som sin verksamhets innovations- och förändringskapacitet. Detta sker med stöd från ett internationellt nätverk av föreläsare knutna till Handelshögskolan, säger Anders Richtnér. 

 


OM LEADING TRANSFORMATIVE ORGANIZATIONS

Programmet är utvecklat för chefer som vill bidra till att bygga eller forma en framgångsrik organisation som på ett bättre sätt kan hantera kontinuerlig transformation. Syftet är att stötta dig med kunskap, verktyg och insikter. Under programmet arbetar du fram en canvas som du direkt kan applicera för att leda och utveckla din organisation. Programmet första omgång startade i april 2021. 

VILL DU VETA MER?

För mer information, kontakta Carl Klingborg, 070 368 66 22 carl.klingborg@exedsse.se eller ladda ner information om utbildningen i formuläret.