Herobild - arikel Ann Westfelt

 

”EN STOR FÖRDEL MED ETT AGILT ARBETSSÄTT ÄR ATT DET KAN GE EN EFFEKTIV OCH SMIDIG ORGANISATION SOM ÄR MER ANPASSNINGSBAR TILL FÖRÄNDRINGAR.”

Att anta ett agilt arbetssätt, det vill säga att klara av snabba förändringar, har blivit allt vanligare. Arbetssättet innebär att processen styrs genom att hela tiden testa, analysera och utvärdera - och baserat på det ständigt göra anpassningar och prioriteringar att gå vidare med.

- Som ledare behöver du vara anpassningsbar och välkomna förändringar, säger Ann. Det är även viktigt att se till att hela projektgruppens kompetens verkligen tas tillvara. Det är teamets kunskap kopplat till den information som finns att tillgå i varje steg som tar projektet vidare.

 
Undvik vanliga fallgropar genom tätare samarbete
Teamets ledare behöver ha en bred kunskap om både organisation och projektet i grunden och förtroende för att teamet har förmågan att leverera. Även medbestämmande är viktigt. Istället för att utföra en på förhand bestämd plan, som i mer traditionella projekt, ska kloka beslut om nästa steg tas allteftersom. Hela arbetsprocessen hänger på att kunna ta agila beslut och för bästa resultat bör alla kloka synpunkter få komma fram. Det är därför oerhört viktigt att uppdragsgivare/beslutsfattare kan arbeta nära teamet för att fatta agila beslut.

- En vanlig fallgrop är att teamet jobbar agilt men att kunden eller beslutsfattaren inte gör det. De kanske inte är engagerade eller finns tillgängliga för agila beslut. Eller har enbart en kontaktperson hos kund, i stället för att låta även kunden lyssna internt på kloka kunniga människor för bästa resultat. Beställare och team behöver arbeta tätt tillsammans, nära detaljer, och som ledare är det viktigt att ge dem den miljö och det stöd de behöver.


Tydliga mål och kommunikativt ledarskap är avgörande
Att vara en agil ledare handlar mycket just om att skapa goda förutsättningar för teamet. Då är det viktigt med ett kommunikativt ledarskap med öppenhet, transparens och tydliga övergripande mål att arbeta mot, menar Ann.

- I tvärfunktionella team är det särskilt viktigt att prioriteringar och mål är tydliga, annars blir det lätt missförstånd. Min erfarenhet säger att det är när förprocesser och övergripande strategiska beslut inte är tillräckligt tydliga som det sätts krokben för cross-functional-projekt. Samt att det saknas just processer som går cross-functional. Men tydliga mål och god kommunikation är betydande i alla typer av agila projekt.

 
Fördelar i en föränderlig värld
En stor fördel med ett agilt arbetssätt är att det kan ge en effektiv och smidig organisation som är mer anpassningsbar till förändringar.

- I utbildningen möter jag många som önskar jobba agilt, men som inte har nått dit fullt ut än, säger Ann. För många är det en utmaning att få beslutsfattare att ändra sitt arbetssätt och sin tillgänglighet. Många gånger sitter beslutsfattarna för långt ifrån den operativa verksamheten och har varken tid eller den detaljkunskap som krävs för att kunna vara en bra agil beslutsfattare. Genom nya insikter och verktyg kan de lyfta sina arbetsprocesser till nästa nivå och då finns det stora fördelar att nå, såsom ett jämnt och effektivt genomförande av projekt med rätt prioritering kontra satta strategier och övergripande mål och inte minst nöjda medarbetare där dess potential och vilja att utvecklas tas till vara.       

 


  

ANNS 3 BÄSTA TIPS FÖR ATT LYCKAS MED AGILT LEDARSKAP:

 

  1. Kommunikation
    - Lär dig att både lyssna och att kommunicera så att du når dina mottagare. Kommunikation sker alltid på mottagarens villkor.
  2. Motivation
    - Se förändring som förbättring. Motivera, inspirera och förklara.
  3. Förtroende
    - Ha ett tydligt mål att sträva emot – vägarna dit kan vara många. Lita på att teamet har förmågan att leverera.

Detta gäller såväl uppdragsgivare som teamledare.

 


 

 

Vill du lära dig mer om AGILT LEDARSKAP?


Då borde du gå onlineprogrammet Project Management, ett program på engelska som sträcker sig över fem veckor.

Detta program är utformat för att ge projektledare de kunskaper och verktyg som behövs för att skapa goda förutsättningar för att lyckas i yrket.

 

 

Vill du veta mer om programmet?

För mer information, kontakta Daniel Engblom, tel: +46 707 54 21 65, daniel.engblom@exedsse.se eller fyll i formuläret ovan för att ladda ner programbroschyren.