Magnus Lord är föreläsare i Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården, en utbildning som vänder sig till chefer med verksamhetsansvar inom hälso- och sjukvården. Vi bad Magnus berätta om sin syn på de utmaningar som deltagarna i programmet ställs inför i sina yrkesroller.

Hur var det att möta deltagarna i programmet?

"Otroligt inspirerande. Härligt att få träffa de personer som verkligen kan vara med och påverka, det vill säga verksamhetscheferna som arbetar på olika sjukvårdsinrättningar runt om i landet. Det är bara de som kan göra förändringarna som krävs för att vi ska lyckas utveckla vården i rätt riktning eftersom det handlar om att börja göra saker annorlunda i praktiken. Välfärdssystemet tål inte så mycket mer och det tar lång tid att ändra på kultur."

Vilka förändringar är det som krävs?

"Hela systemet, det föråldrade tankesättet som bygger på 1930-talets bilindustri och massproduktion, måste förändras. Det lämpar sig inte för den komplexa vårdkedjan. Vi har utmärkta människor i sjukvården, men de befinner sig i ett riktigt dåligt system vilket gör att sjukvårdens förutsättningar för utveckling inte alls är vad de skulle kunna vara."

Magnus menar att det på praktisk nivå bygger på tre principer:

  • Att medarbetarna är experterna på verksamheten och därför måste tillåtas att styra och utveckla sitt arbete varje dag.
  • Att denna förbättringskraft appliceras på själva syftet med sjukvården, vilket är patientens resa.
  • Och för att detta ska vara möjligt behövs slutligen ett nytt chefskap, med närvarande och coachande ledare som undanröjer hinder för det ovanstående.

"Jag skulle säga att vi nu har bråttom innan välfärdssystemet börjar kollapsa. Förändringen tar tid och de bästa sjukvårdsorganisationerna startade för mer än 15 år sedan. Det bästa alternativet vore att förändringen startade då, men det näst bästa alternativet är att börja nu."

Magnus Lord ser att USA, England men också Sverige trots allt kommit en bit in i förändring. En fyrbåk i mörkret menar han är cancerrehabiliteringen vid Skånes universitetssjukhus, dit medarbetare söker sig då de har en kultur som lockar med äkta delaktighet.

"Vi vill alla känna meningsfullhet på jobbet. I en massproduktionsmiljö har du ingen möjlighet att påverka. Får du som chef dessutom höra att budgeten är din viktigaste prioritering, något jag själv som chef ofta fått veta, så blir det en skev verksamhet."

Vad ser du att deltagarna i programmet har för utmaningar?

"Det är många gånger chefer på mellannivå som har orimliga krav på sig både från sina medarbetare och från ledning. En allenarådande tro är att förbättringar ska ledas centralt ifrån och att initiativ kommer uppifrån medan det i själva verket är från de verksamma cheferna och medarbetarna det bör mynna. De är patientnära och har koll på vad som i praktiken måste förbättras. Sedan tror jag deltagarna tyckte det var skönt att höra att de inte ensamma om sin vardag och sina utmaningar."

Vad tillför du gruppen?

"Min förhoppning är att de kan använda mina erfarenheter och lärdomar i praktiken med alla övriga kunskaper de fått."

 


magnus lord_rund_200x200

 

Magnus Lord är författare till boken ”Befria sjukvården - konsten att lösa sjukvårdens egentliga problem” där han sammanfattar de samlade årens erfarenheter.

 

 


 

Är du chef i vården? Välkommen att kontakta oss om våra utbildningar!


Vi på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education erbjuder utbildningar för seniora chefer och ledare.

Chefsutvecklingsprogrammet för sjukvården är programmet för dig som vill stärka dig i rollen som chef i vården genom att utveckla dina kunskaper inom styrning, ekonomi, organisering och ledning. Programmet utgår från de speciella förutsättningarna inom hälso- och sjukvården.

Välkommen att kontakta mig för mer information eller ladda ned programbroschyren i formuläret.  

Kari Anne Gransäter

Tel: +46 8 586 174 37
karianne.gransater@exedsse.se