Ett unikt och skräddarsytt managementprogram för högsta ledning och styrelse inom olika typer av idrottsverksamhet.

Efter att ha gått programmet Managementprogrammet för högsta ledningen kommer du att kunna:

  • Göra en kvalificerad genomlysning av den egna verksamhetens möjligheter och begränsningar.
  • Identifiera lämpliga angreppssätt för att möta verksamhetskritiska utmaningar.
  • Tillföra och sprida kunskap och perspektiv på hur ledning och styrning kan utövas framgångsrikt inom förbund, föreningar och sportrelaterad verksamhet.
  • Ha rika möjligheter till jämförelser med verksamheter i likartad situation och kunskaps- och erfarenhetsutbyte med andra befattningshavare på högsta ledningsnivå inom idrottsverksamhet.

Läs mer om programmet

Programanmälan Managementprogrammet för högsta ledningen inom idrott