Jerker Bergstom 1000x360

Jerker Bergström är uppvuxen i en familj med handlingskraftiga föräldrar och det är något han tror har påverkat honom i grunden och hans syn på människans förmåga. Båda föräldrarna startade eget företag under hans uppväxt vilket gjorde att han tidigt fick en inblick i kundmöten och hur det är att driva företag.

I dag jobbar Jerker i en ledarroll som till stor del består av coachande och har tidigare varit verksam inom organisationsutveckling och rekrytering.

- Jag har alltid fascinerats av att se andra människor lyckas. Min ambition är att både de anställda och tidigare anställda ska känna ett ambassadörskap för företaget, då har man lyckats, säger han.

Varför valde du att gå just den här utbildningen?

- Jag har gått en lång rad ledarutbildningar tidigare men den här gav något extra. Många kollegor har gått MAPS och uppskattat utvecklingen som kom med den. Själv gillade jag verkligen de handplockade föreläsarna som inte är generalister utan specialister på sina områden och de andra deltagarna som man kunde spegla sig i och lära sig av.

Vad har du för utmaningar som ledare som utbildningen kunde hjälpa dig med?

- Eftersom jag just nu utvärderar olika affärsmodeller inom konsultbranschen där vi på Knightec befinner oss ville jag hämta inspiration och lärdom. Det fick jag med råge. Föreläsarna var konstnärer på sina områden. Riktigt inspirerande måste jag säga.

Jerker samlade på sig nya perspektiv och fastnade för samtalen om vertikal utveckling. 

- Vi är ett innovativt ingenjörsbolag som digitaliserar och utvecklar våra kunders produkter och här söker vi ofta svaren i det exakta. Men att vara genuint intresserad av medarbetarna och den gemensamma utvecklingen gör att vi alla strävar mot ett gemensamt mål. Det är väldigt värdefullt i dag.

Företagskulturen ska innebära kreativitet

Eftersom Knightec finns från Umeå i norr till Lund i söder finns det lokala kulturer och en gemensam företagskultur som ska innebära kreativitet och möjligheter, på alla nivåer. Jerker talar om vikten av att arbeta med sig själv och söka förändring, stor som liten och att all utveckling är av värde.

- Absolut. Varje person kommer att göra en utvecklingsresa och bolaget du arbetar på bör hänga med. Fundera då och då över var du vill befinna dig i framtiden. Och berätta gärna om hur du tänker.

Ledaren finns där för medarbetarna

Själv skjuter Jerker sällan upp något till morgondagen, det han kan göra idag, gör han idag. Han strävar också efter att få andra att känna sig sedda.

- Det handlar ju om prioriteringar, i ledarskapet exempelvis. Om jag som ledare finns till för mina medarbetare är det min skyldighet att se till att de får min tid för att känna sig hörda och sedda. Hur skall vi annars kunna fortsätta att utvecklas tillsammans?

Jerker menar att digitaliseringen visserligen är spännande och ger oss oanade möjligheter men också bär på en risk att lura in oss i sätt att agera som får direkt motsatta effekter.

- Vi har en tendens att tro att digitaliseringen kan ersätta allt, men det tror inte jag.

Tiden är en faktor

Jerker tar upp tiden som en faktor. Något vi alla har precis lika mycket av. Ändå tycker vissa att det är gott om tid medan andra inte tycker att den räcker till.

- Prova att sätt orden ”jag prioriterar inte” framför det du inte hinner med och se hur det känns – känns det rätt eller fel? Svaret kommer avgöra om du gjort rätt prioritering eller inte efter din inre kompass. En kompass du över tid måste förhålla dig till för att hålla ihop som människa både fysiskt men också mentalt. Självklart finns en del måsten i vår vardag som vi bara har att förhålla oss till men förutsättningarna finns ändå för att skapa ett större lugnt i tillvaron.

Jerker menar också att beslut behöver ifrågasättas då och då. Företag tjänar på att ha en kultur som uppmuntrar medarbetare att tänka annorlunda.

- Ja, det oväntade är oftast mycket mer intressant än det förväntade. Värdefulla medarbetare är ofta de som utmanar vårt ledarskap, vi behöver dem, nu mer än någonsin.

 


 

Om Managing Professional Services 

Managing Professional Services (MAPS) är en specialutformad ledarskapsutbildning för chefer inom kunskapsintensiva tjänsteföretag med inriktning på rådgivning och konsultation.

Programmet utgår från den speciella affärslogiken inom sektorn för kunskapsintensiva tjänster och hjälper dig att mer effektivt ta dig an dess utmaningar och möjligheter.

Vill du veta mer? 

För mer information, välkommen att kontakta våra programrådgivare på tel +46 (0)8 586 175 60 eller programadvisors@exedsse.se.