– Lönsamhet är en viktig fråga i tjänsteföretag. Min erfarenhet är att det som skiljer ett företag med hög lönsamhet mot ett som är genomsnittligt, är förmågan att bygga ett bolag där allting hänger ihop, säger Carl Lindeborg som är programledare för Managing Professional Services. 

CarlLindeborghlCarl poängterar vikten av att det ska finnas en röd tråd som löper genom allt ifrån sättet man väljer kunder på, profiler i rekrytering, vad man mäter, belöningssystem och incitament, till hur man organiserar sig. I utbildningen tas ett helhetsperspektiv på vad som måste fungera och samspela i en framgångsrik tjänsteorganisation.

– Som chef och ledare behöver du då förstå helheten – men också kunna kommunicera den. I konsultbolag är ju medarbetarna allt och då är det viktigt att de förstår sammanhanget och därmed kan bidra mer.

Varför ska man gå programmet Managing Professional Services?

– Vi behöver kontinuerligt fylla på med kunskap och inspiration för att hänga med och behålla konkurrenskraft i en föränderlig värld. I programmet får du utöver kunskap och nya insikter även en bred verktygslåda att direkt applicera på din egen verksamhet. Och varje förändring kan i sin tur ge en ”ringar på vattnet effekt” som gör stor skillnad.

En betydelsefull del i utbildningen är erfarenhetsutbytet mellan deltagare, som kommer från olika delar av tjänstesektorn.

– Genom att vi jobbar med erfarenhetsutbyte i utbildningen får man också inspel på hur andra företag gör, vilket kan ge nya perspektiv på vad man skulle kunna göra annorlunda i den egna organisationen. Deltagarna sitter med liknande utmaningar och kan lätt relatera till varandra, oavsett om man är arkitekt eller IT-konsult och många har stor behållning av det nya nätverket även efter programmets slut.

Vanliga utmaningar inom tjänstesektorn är hur man rekryterar rätt kompetens och möter nya generationer som träder in på arbetsmarknaden.

– Talent management har ju en stor betydelse i tjänsteföretag, där medarbetarna är den viktigaste resursen. Och här kommer vi säkert se stora förändringar överlag i takt med att samhället förändras. En av de viktigaste frågorna just nu, är hur vi får nya generationer som kommer ut på arbetsmarknaden idag att nå sin fulla potential i bolag med strukturer som kanske är skapade för en annan generation.

Vad är din roll i programmet?

– Som programledare ansvarar jag för att skapa bästa möjliga lärklimat, att vi har en röd tråd genom de olika delarna i programmet och att vi också under programmets gång anpassar innehåll till de behov som finns i gruppen. Min förhoppning är att deltagarna ska lämna programmet med en större trygghet i sitt ledarskap och att de känner att de har förbättrad kapacitet att hantera många olika situationer.

 

”I KONSULTBOLAG ÄR JU MEDARBETARNA ALLT OCH DÅ ÄR DET VIKTIGT ATT DE FÖRSTÅR SAMMANHANGET OCH DÄRMED KAN BIDRA MER.”

 Mer läsning: 


 

Om Managing Professional Services 


Managing Professional Services är ett specialanpassat program för dig som vill utvecklas som chef och ledare i kunskapsintensiva tjänsteföretag. Programmet hjälper dig att mer effektivt ta dig an utmaningar och möjligheter.

Ur innehållet:

  • Strategiska utmaningar och framgångsfaktorer
  • Att leda, styra och organisera kunskapsintensiva tjänster
  • Knowledge Management
  • Engagerande ledarskap
  • Nyckeltal, ekonomisk analys och uppföljning
  • Att sälja och kommunicera verksamheten
  • Talent Management

Vill du veta mer? 

Vill du veta mer? Välkommen att ladda ned mer information om programmet eller kontakta våra programrådgivare på tel +46 (0)8 586 175 60 eller programadvisors@exedsse.se.