Anna-Sara_Lantz_1000x400

Anna-Sara Lantz. Foto: Ann-Sofie Lund.

Med två av fyra kurstillfällen kvar har Anna-Sara redan fått en insikt som har fått henne att tänka till. Det handlar om att lära sig att vila i olika tidshorisonter eftersom återhämtning behövs på både mikro- och makronivå. Något som är lätt att vifta bort om man är en sådan som får energi av högt tempo och en ständig rörelse framåt. Som hon.

– Det är väldigt klokt och något jag kommer ha med mig resten av livet. Man kan inte alltid vänta till semestern, helgen eller ens kvällen utan vilan måste finnas i andetaget eller i en blick upp mot  himlen.

Främjar innovation och utveckling

Anna-Sara Lantz är hr- och konsultchef på LTU Business som är ett icke-vinstdrivande aktiebolag, ingår i koncernen LTU Holding och ägs av Luleå tekniska universitet. Hon och hennes 35 medarbetare jobbar för att ”främja innovation och utveckling genom samverkan mellan akademi och samhälle” och fokuserar speciellt på de gröna industrierna.

– Jag har ett väldigt roligt jobb med ett väldigt härligt team, säger hon.

Programmet Managing Professional Services är designat för att bemöta de utmaningar som är vanliga inom kunskapsintensiva tjänstebolag. Med fokus på ledarskapet, som är det viktigaste verktyget i utvecklingen av både innovativa erbjudanden och lovande talanger.

Vad hade du för förväntningar på programmet?

– Höga. Det är SSE Executive Education och Handelshögskolan vi pratar om och det borgar för kvalitet. Flera av mina föregångare har gått utbildningen och är nöjda, så vår vd guidade mig hit.

Har de uppfyllts?

– De har infriats. Jag tycker om blandningen av mjuka och hårda värden och att man kan relatera till finans på ett avslappnat och tillgängligt sätt. Det är dessutom bra föreläsare som man tycker om som personer, som programledare Carl Lindeborg – han har verkligen förmågan att se individer och facilitera för ett bra klimat i gruppen vilket är en viktig förmåga under ett sådant här program.

”JAG TYCKER OM BLANDNINGEN AV MJUKA OCH HÅRDA VÄRDEN OCH ATT MAN KAN RELATERA TILL FINANS PÅ ETT AVSLAPPNAT OCH TILLGÄNGLIGT SÄTT.”

Har du kunnat tillämpa något av det du lärt dig redan nu?

– I mitt ledarskap försöker jag vara så autentisk som möjligt. Det tar för mycket energi att försöka spela en roll. Programmet har påmint mig om att vi behöver ta kontroll över vår hjärna för att kunna få använda dess fulla kapacitet, annars kapar hjärnan oss eller så går vi på autopilot.

Anna-Sara menar att den yngre versionen av henne drogs med en ”visshetstendens”, ett begrepp som en gästföreläsare tog upp.

– Alltså att jag oftast trodde mig veta vad som är rätt. Jag behöver hela tiden jobba på att ta in allas perspektiv för att få ut så mycket som möjligt av organisationen. Vi som är i ledande positioner har ett ansvar att ta reda på hur vi uppfattas och hur våra ageranden påverkar de runtomkring oss. Med påverkan kommer ansvar, säger hon.

Har utbildningen på något sätt hjälpt dig att skapa värde för din organisation?

– Att öka min förståelse för att hitta nycklar i att leda ett tjänsteföretag stärker mig i min roll och gör att jag kan bidra i ledningsgruppen i ännu högre utsträckning.

Hon menar att MAPS fyller på med inspiration från alla föreläsare och deltagare. Och att se vad gruppen åstadkommit tillsammans ger en känsla av tillfredsställelse.

Det är fint att dela med sig av vad och hur vi jobbar och att titta i backspegeln på allt vi åstadkommit. Det gör jag alldeles för sällan, eftersom jag mest driver på framåt och i jakten på allt som kan göras bättre.

"ATT ÖKA MIN FÖRSTÅELSE FÖR ATT HITTA NYCKLAR I ATT LEDA ETT TJÄNSTEFÖRETAG STÄRKER MIG I MIN ROLL OCH GÖR ATT JAG KAN BIDRA I LEDNINGSGRUPPEN I ÄNNU HÖGRE UTSTRÄCKNING."

Mjuka värden backas upp med vetenskap

Att vara medveten och närvarande som ledare betyder mycket för teamets välmående men även för den enskilda ledarens. Anna-Sara tycker det är modigt att utbildningen lägger så stor vikt vid det.

Mig behöver man inte övertyga, jag mediterar och yogar redan. Men jag tycker det är väldigt bra att man inte duckar för det och att det backas upp av vetenskap.

Snabb tillit i gruppen

En annan sak som förvånade Anna-Sara var hur snabbt gruppen fick tillit till varandra. Det tackar hon Carl Lindeborg för.

Han såg till att vi skapade gemensamma spelregler och ställde sedan frågan: vilken av de här spelreglerna faller sig mest naturlig för mig och vilken kommer vara mest utmanande?

”HAN SÅG TILL ATT VI SKAPADE GEMENSAMMA SPELREGLER.”

Vad var ditt svar?

Jag är en engagerad person som gärna delar med mig av tankar, insikter och vill delta i samtal, efter att vi satt våra spelregler i gruppen försöker jag aktivt lämna lite mer plats till de som kanske är mer eftertänksamma.

Vilka nya perspektiv har du fått om du skulle sammanfatta så här i halvtid?

Att autenticitet håller. Mina höga förväntningar har infriats men också tagit nya vändningar. Och just det hade jag inte förväntat mig. Det är väldigt bra att bli överraskad, säger hon.

 Mer läsning: 


 

Om Managing Professional Services 


Managing Professional Services är ett specialanpassat program för dig som vill utvecklas som chef och ledare i kunskapsintensiva tjänsteföretag. Programmet hjälper dig att mer effektivt ta dig an utmaningar och möjligheter.

Ur innehållet:

  • Strategiska utmaningar och framgångsfaktorer
  • Att leda, styra och organisera kunskapsintensiva tjänster
  • Knowledge Management
  • Engagerande ledarskap
  • Nyckeltal, ekonomisk analys och uppföljning
  • Att sälja och kommunicera verksamheten
  • Talent Management

Vill du veta mer? 

Välkommen att ladda ned programbroschyren eller kontakta mig.

Daniel Engblom
Programrådgivare
Tel: +46 (0)70 754 21 65
E-post: daniel.engblom@exedsse.se

Daniel2