Nyckelbegrepp inom digital innovation och transformation

Exempel på begrepp är: disruption, tvärfunktionella team och algoritm.

Nyckelbegrepp inom data och analys

 

Exempel på begrepp är: IoT, big data, AI och regression.