Nyckelbegrepp inom digital innovation och transformation

4 veckor/20 begrepp, till exempel: disruption, tvärfunktionella team och algoritm.

Nyckelbegrepp inom data och analys

 

3 veckor/15 begrepp, till exempel på begrepp är: IoT, big data, AI och regression.