SBL miljöansvar artikel 1927x737

Enligt Kjersti Folvik behöver bygg- och fastighetsbranschen i många fall uppgradera sitt mind set för att hänga på hållbarhetståget.

"Men jag vill också se mer piska och morot från samhällets håll. Både i form av uppdaterade lagar och regler som kostar att bryta och att det självklart ska premieras ordentligt när man arbetar hållbart. Om du som företag anstränger dig utöver reglerna och gör mer än du måste borde kommunen exempelvis låta dig gå före i kön för bygglov. Då får du ett kvitto på att du tänker rätt."

Bygg- och fastighetsbranschen påverkar samhället kännbart och ungefär 40 procent av samhällets totala miljöbelastning gällande energi, materi

al och avfall hänvisas till verksamhetsområdet. Kjersti Folvik håller med om ansvaret som branschen har och är själv medveten om krisen med klimatfrågan och att den biologiska mångfalden är väldigt hotad.

"Vad gäller klimatet ska vi enat jobba med att sänka energiförbrukning och satsa på förnybar energi för att minska utsläppen. Det är ju något som pågått i många år och även om vi inte är klara har vi nått ganska långt. Det handlar om att planera var man bygger, vilket material man använder, om man återvinner och hur mycket avfall det blir av bygget.

Hon menar att Danmark kommit längst av de nordiska länderna i fråga om återanvändning av byggmaterial och är en förebild.

Vad är det som har skett de senaste fem åren?

"Vi vet att vi måste agera i hållbarhetsfrågorna nu. Om man tidigare talade om pengar handlar samtalet nu om att ta ansvar. Och det ser jag som en generell förändring i samhället. Det krävs kunskap och kompetens för att utveckla arbetet. Men jag blir också positivt överraskad då folk som jag för fem år sedan aldrig trodde skulle ta ordet hållbarhet i sin mun nu faktiskt gör det."

Hur påverkas hållbarhetsarbetet av konjunkturen?

kjersti folvik rund 150x150

"Tendensen är att fokus avmattas under sämre tider så det är en risk, samtidigt är vi väl medvetna om att hela samhället behöver tänka långsiktigt."

Vad ser du är viktigast för att för byggbranschen ska agera hållbart?

"Att vi i både vårt strategiska och dagliga arbete tar hänsyn till klimatfrågan, gör det vi kan för att bevara den biologiska mångfalden och att samhället ska ta sitt ansvar. För även om hållbarhet är viktigt bygger vi först och främst för att det ska vara bra städer för människor och våra behov, inte för att spara energi. Sedan ska dessa spår samarbeta och där anstränger vi oss." 

 


 

Är du chef i bygg- och fastighetssektorn? 


Vi på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education erbjuder utbildningar för seniora chefer och ledare. 
Programmet Företagsledning för bygg och fastighet – SBL är en omfattande ledarskapsutbildning för högre chefer inom bygg- och fastighetssektorn. Affär, ledarskap och styrning är centrala områden i utbildningen. Stort fokus ligger även på erfarenhetsutbyte och förståelse för utmaningar utifrån olika roller i värdekedjan. Kjersti Folvik är en av de föreläsare som deltagarna fått möta. 

 

Vill du veta mer om programmet?

Välkommen att kontakta mig eller ladda ner programinformationen till höger.

didrik_reutersward_1_webb

Didrik Reuterswärd 
tel: +46 72 453 62 71 
didrik.reutersward@exedsse.se