Den höga förändringstakten gör det viktigare än någonsin att snabbt kunna analysera och förstå sin egen och andra verksamheters ekonomiska förutsättningar och agera på de behov man ser. I detta ingår att förstå och tillämpa insikter och verktyg inom extern finansiell rapportering, finansiell analys och ekonomisk styrning.

För att stärka chefers förmåga inom dessa områden och skapa bättre förståelse för kopplingar mellan strategiska beslut och ekonomiska konsekvenser har SSE Executive Education tagit fram det nya onlineprogrammet Företagets ekonomi - verktyg och analys

Thomas HjelströmEkonomi är en grundpelare i många av SSE Executive Educations program. Det unika för detta program är att det är helt onlinebaserat och att man som deltagare kan välja ett flexibelt startdatum och genomföra utbildningen i sin egen takt. 

- Vi vill vara tillgängliga för deltagarna vid en tidpunkt som det passar dem. Du väljer ett startdatum och har sedan tre månader på dig att slutföra programmet. På så sätt kan du hitta tid till lärande i ett annars hektiskt schema. Interaktionen med fakultet uppstår när du arbetar med ditt eget företags siffror. Då får du återkoppling på analyser och beräkningar som har en direkt koppling till ditt företags verksamhet säger Tomas Hjelström, programledare och Assistant Professor vid Handelshögskolan.

Aanders Richtner

Anders Richtnér, Associate professor och vd för SSE Executive Education, ser att det finns ett tydligt behov av ökad kunskap för att förstå och utveckla verksamheter.

- Det finns ett stort behov av att kunna underbygga beslut och idéer med med finansiella argument, inte minst i tider av accelererad förändring som vi nu upplever. Företagets ekonomi - verktyg och analys är det tredje programmet i en serie där vi skapar norra Europas främsta plattform för ledare där de i en digital kontext får stärka såväl sitt ledarskap som sin verksamhets innovations- och förändringskapacitet, säger Anders Richtnér. 

 OM Företagets ekonomi - verktyg och analys

Programmet riktar sig till nuvarande eller blivande chefer och ledare som vill utveckla sina ekonomiska och finansiella kunskaper. Syftet är att utveckla din finansiella kompetens genom att öka din kunskap och förmåga att tillämpa insikter och verktyg inom extern finansiell rapportering, finansiell analys och ekonomisk styrning. Programmet är tillgängligt från den 18 januari 2021.


VILL DU VETA MER?

För mer information, kontakta Carl Klingborg, 070 368 66 22 carl.klingborg@exedsse.se eller ladda ner information om utbildningen i formuläret.