emma-stenstrom

För att hjälpa chefer och ledare som nyfikna på mänsklig tillväxt, har SSE Executive Education skapat ett program, Leadershift. Programledare är Emma Stenström, docent vid Handelshögskolan i Stockholm. 

- Det här är programmet för dig som själv vill utvecklas och skapa utveckling för andra. Vi börjar med att titta på vad ett lärande förhållningssätt kan innebära och varför det är viktigt. Sedan tränar vi oss i nya sätt att tänka, agera empatiskt, vara närvarande och relatera, hela tiden med fokus på de egna utmaningarna. Målsättningen är att du ska växa som människa, och få konkreta verktyg att hjälpa andra att göra detsamma.

Programmet består av både fysiska träffar och digitala möten och är det fjärde som lanseras i en serie av onlinebaserade utbildningar kopplade till innovation, hållbarhet och transformation. Björn Lindwall, Business Area Director på SSE Executive Education, berättar:Bjorn_Lindwall_sv

- Det finns idag ett stort behov av att få såväl konkreta metoder för att förstå och kunna agera i vår samtid, men även att få en djupare förståelse och få perspektiv kring innebörden för att driva och förändra verksamheter. Leadershift är det fjärde programmet i en serie där vi skapar norra Europas främsta plattform där ledare möts i en digital kontext för att stärka såväl sitt ledarskap som sin verksamhets innovations- och förändringskapacitet. Detta sker med stöd från ett internationellt nätverk av föreläsare knutna till Handelshögskolan.

 


Om Leadershift


Programmet riktar sig till ledare med resultat- och budgetansvar (P&L) eller ledare av en funktion såsom marknad, försäljning eller verksamhet. Du kan också ha en specialistroll eller vara nyfiken på ledarskap i allmänhet. Du är nyfiken på dig själv och hur du kan bidra till att människor växer och utvecklas. Nu behöver du ramverk, verktyg, språk och kapaciteter som du kan använda både på dig själv och de som du leder.

För mer information kontakta våra programrådgivare på tfn +46 (0)8 586 175 60 eller programadvisors@exedsse.se, eller ladda ner broschyren i formuläret.