Herobild - arikel Sebastian

Sebastian Krakowski

 

Digital teknologi, såsom AI, förändrar konkurrensförutsättningarna för företag i många branscher. Forskning har visat att datadrivna företag presterar bättre än konkurrenter som inte arbetar aktivt med datadriven utveckling. Samtidigt vittnar många chefer om att deras respektive organisationer inte är förberedda för den dramatiska omvandling som de nu ställs inför.

 

För att hjälpa chefer och ledare som vill behärska de strategiska aspekterna av digital teknologi för att initiera och driva transformation, har SSE Executive Education skapat ett nytt program: From Data to Business Impact. Programledare är Sebastian Krakowski, Assistant Professor vidSebastian_Krakowski Handelshögskolan i Stockholm. 

 

- Pandemin har skruvat upp digitaliseringstakten och vi märker nu en större nyfikenhet gällande möjligheterna med data, säger Sebastian. Vi märker också att det finns en stor spridning gällande förväntningar kring hur data kan och bör användas. Därför vill vi med hjälp av både forskning och case bidra med kunskap om vad som går att åstadkomma i praktiken. Som deltagare blir du aktiverad i en lärresa där du exponeras för olika perspektiv som stimulerar ditt tänkande för att driva kontinuerlig digital innovation. Efter programmet kommer du att vara utrustad med värdefull kunskap samt verktyg och ramverk som du kan tillämpa för att medvetet och metodiskt bidra till er datadrivna utveckling. 

 

Programmet är det tredje som lanseras i en serie av onlineutbildningar kopplade till innovation och transformation. Anders Richtnér, Associate Professor och vd för SSE Executive Education, berättar:

 anders_richtner

- From Data to Business Impact är det tredje programmet i en serie där vi skapar norra Europas främsta plattform för ledare att mötas i en digital kontext för att stärka såväl sitt ledarskap som sin verksamhets innovations- och utvecklingkapacitet. Detta sker med stöd från ett internationellt nätverk av föreläsare knutna till Handelshögskolan i Stockholm.

 

 

OM FROM DATA TO BUSINESS IMPACT 

 

Programmet riktar sig till chefer och ledare som vill behärska de strategiska aspekterna av digital teknologi för att initiera och driva transformation.  

 

Syftet är att stimulera ditt tänkande för att bättre driva kontinuerlig digital innovation och stötta dig med verktyg, forskningsbaserad kunskap och insikter från verkliga case. Efter programmet kommer du att vara utrustad med användbar kunskap, metoder och ramverk som du direkt kan tillämpa. 

 

Programmet startar i november 2021. 

 


 

VILL DU VETA MER? 

 

Kontakta Carl Klingborg, 070 368 66 22, carl.klingborg@exedsse.se, eller fyll i formuläret för att få mer information.