Beskrivning

Digitaliseringen och den snabba förändringstakt den för med sig gör att organisationer inte längre kan förlita sig på beständiga affärsmodeller. Omfattande digitala förändringar på global nivå ställer krav på en förståelse långt bortom den egna verksamheten och branschen. För att skapa nya affärsmöjligheter behövs i regel en ökad förståelse för kunden samt ett utökat kundfokus, samtidigt som digitala kanaler blir viktigare. Nya nyckelaktiviteter blir då att ställa rätt frågor, snabbt hitta nya vägar till lärande och att också ”lära av” en del gamla sanningar.

För att effektivt kunna nyttja en större volym av data och information om kunder krävs en förändring i kulturen kring hur beslut tas. Att förstå och analysera data blir avgörande för både små och stora organisationer som vill kunna ta bättre affärsbeslut och effektivisera sin verksamhet.

Ytterligare en viktig källa till konkurrenskraft i digital transformation ligger i att skapa en handlingskraftig och innovativ organisation som bättre än konkurrenterna har förmågan att ta till sig de nya möjligheterna och hantera de snabba förändringarna. Som ledare av en digital transformation behöver du förstå din egen roll och vad som krävs för att leda din organisation mot digital mognad och bibehållen konkurrenskraft.

 

Rätt program för dig?

För att få ut maximal nytta av programmet bör du ha en chefs- eller ledarroll och vara i behov av att utforska och utveckla affärsmöjligheter, interna såväl som externa. Du vill skaffa dig en bredare och djupare kunskap inom affärsutveckling, innovation och digital transformation, och utvecklas såväl professionellt som personligt.

 

Programinnehåll

Accelerating Digital Innovation är programmet för dig som vill förstå möjligheterna med digitala teknologier för att förnya er affär. Du lär dig bland annat att förstå:

  • Olika typer av disruption, dess påverkan på er bransch och hur din organisation kan dra nytta av dem
  • Konsekvenser av digitala teknologier på affärsmodeller och vilka nya kompetenser som är viktiga för ert affärsområde i framtiden
  • Grunderna i digital strategi och hur din enhet kan arbeta tillsammans med dina kunder i korta snabba cykler för att utveckla era erbjudanden
  • Hur ditt team kan använda data för att ta bättre beslut
  • Vilka nya ledarskapsförmågor som blir viktiga framgent samt hur din organisation kan arbeta på nya sätt

Mer information om programmet:

Vad får du ut av programmet?adi-220x220

Efter programmet kommer du att ha fått med dig:

  • Kunskap, idéer och verktyg som gör att du snabbt kan komma igång och hitta nya sätt att skapa värde för dina kunder, din organisation och andra intressenter.
  • Ett utökat professionellt nätverk genom interaktionen med andra deltagare.
  • Värdefulla insikter från ditt Live Learning-projekt som du arbetat med under programmet. Live Learning-projektet fokuserar på att integrera programmets innehåll in i din vardag så att du ska kunna överföra nya idéer, insikter och perspektiv från träningsmiljön till din professionella kontext. 

Fakta:

Nästa programstart 4 november 2019

Programmet pågår under 5 veckors tid, tidsåtgång cirka 3-4 timmar per vecka.

Pris: 12 000 kr exklusive moms.

Plats:  Programmet genomförs i en helt digital miljö. 

Språk: Programmet genomförs på både svenska och engelska. För att komma till den engelska programsidan, klicka här.

Anmäl dig till programmet

Frågor? Välkommen att kontakta mig!

carl-klingborg-2_rund_800x800

Carl Klingborg

+46 70 368 66 22
carl.klingborg@exedsse.se  
Boka ett möte med mig