Beskrivning

Forskning visar att datadrivna företag presterar bättre än konkurrenter som inte arbetar med datadriven utveckling. Men hur går man bäst till väga för att använda data och artificiell intelligens för att skapa långsiktig konkurrenskraft?

From Data to Business Impact ger dig en transformationsresa där du utforskar hur du kan bidra till att accelerera ert företags datadrivna utveckling. Programmet tar dig från en grundläggande förståelse för olika teknologier och deras potentiella påverkan på er strategi och verksamhet till hur du får med dig människorna i företaget på denna resa.

Du startar med att göra en nulägesanalys av ert företag och lämnar med en tydlig färdplan om hur ni kan fortsätta att utvecklas inom fem nyckelområden. Du kommer också att få med dig ny energi, fler verktyg och ett större självförtroende att kontinuerligt driva utvecklingen.

Rätt program för dig?

Programmet är designat för chefer som vill använda potentialen i data och digital teknologi för att bygga långsiktiga konkurrensfördelar. Syftet är att tillhandahålla kunskap, verktyg och ett systematiskt ramverk som kan användas för att använda data för att skapa affärsnytta. Du vill säkerställa att ert företag inte halkar efter, utan i stället skapar nya, långsiktiga konkurrensfördelar i den datadrivna utvecklingen. Nu behöver du ramverk, verktyg, språk och kapaciteter för att driva denna transformation.

Du är förmodligen en ledare med resultat- och budgetansvar (P&L) eller ledare av en funktion såsom marknad, försäljning eller verksamhet. Du kan också ha en specialistroll med ansvar inom exempelvis affärsutveckling, digitalisering eller innovation.

De andra deltagarna blir en pålitlig resurs som kan uppmuntra dig i din resa och överraska dig på många oförutsedda men fördelaktiga sätt - både under och bortom din programupplevelse.

 

Upplägg

Du blir under programmet engagerad i en lärresa som syftar till att göra dig till en självsäker ledare och en nyckelspelare i er datadrivna transformation.

Varje vecka består av fyra delar som bygger på varandra.

 • Den första delen behandlar teorin och kärnan i ämnet.
 • Den andra delen går in i detalj och du får möjlighet fördjupa din förståelse utifrån ett praktikfall.
 • I den tredje delen får du tillämpa nya idéer på din organisation.
 • Den fjärde delen är ett webbinarium som är en plats för fördjupad diskussion, nätverkande samt en möjlighet att interagera med fakulteten.

Programmets innehåll:

 1. Introduktion till digitala teknologier. Lär dig identifiera nya möjligheter med digitala teknologier.
 2. Skapa värde med data genom att koppla ihop digital teknologi med strategi och värdeskapande.
 3. Hantera och lagra data. Genom att designa en infrastruktur som genererar en effektiv och säker hantering av data.
 4. Långsiktighet och affärsnytta. Hur bidrar datan till affärens långsiktiga utveckling och värdeskapande.
 5. Ledarskap, kultur och etik. Engagera och leda människorna i er datadrivna transformation.
 6. Avslutande uppgifter. Reflektera kring din upplevelse och förbered nästa steg.

Alla delar i programmet sker online, vissa sker tillsammans med andra deltagare och andra görs individuellt när det passar dig.

Lärandet sker genom:

 • Videoföreläsningar och artiklar
 • Reflektion och tillämpning
 • Case-diskussioner och gruppuppgifter
 • Webbinarier

Ladda ned programbroschyr


 VÄRDE FÖR DIG 

 

 • Bygg en översiktsbild av tillgängliga digitala teknologier och deras respektive användningsområden.
 • Koppla data och teknologi till företagets strategi och värdeskapande
 • Designa en infrastruktur för hantering och delning av data så att medarbetarna kan lägga mer fokus på värdeskapande.
 • Skapa ett långsiktigt perspektiv på data för att kunna utveckla er kärnaffär
 • Skapa nyfikenhet och engagemang bland medarbetarna i transformationen.
 • Utveckla nya perspektiv på ert företag och applicera nya lärdomar direkt in i din verksamhet med en tydlig vision och affärsnytta.

 

VÄRDE FÖR DIN ORGANISATION 

 

 • Möjliggör högre medarbetarvärde för din organisation genom ny inspiration, utökad verktygslåda för en framtidsorienterad färdplan
 • Förbättra prestationen i ditt team genom att sprida nya lärdomar, best practice etc.
 • Framtidssäkra ditt företag genom att bidra till en data- och insiktsdriven kultur som skapar långsiktiga konkurrensfördelar.

Fakta

Nästa programstart: Datum kommer

Programmet pågår under 5 veckors tid, tidsåtgång cirka 4 timmar per vecka.

Pris: 24 000 kr exklusive moms

Plats: Programmet genomförs online.

Språk: Programmet genomförs på svenska, men kan också genomföras på engelska vid efterfrågan. 

Klicka här för att komma till den engelska programsidan.

 

FRÅGOR? Välkommen att kontakta mig!

Daniel2

Daniel Engblom

+46 707 54 21 65
daniel.engblom@exedsse.se