Beskrivning

Som chef är det viktigt att snabbt kunna analysera och förstå ekonomiska förutsättningar och agera på de behov man ser. I detta ingår att:

  • Förstå den externa rapporteringen - att kunna läsa och analysera egna och andras finansiella rapporter och förstå sambanden mellan olika nyckelbegrepp.
  • Känna till och kunna använda finansiella verktyg internt för att styra och agera på det som de olika siffrorna visar.
  • Förstå hur de externa och interna finansiella aspekterna samspelar och hur de kan användas för att hitta balans i verksamhetsutvecklingen på sikt.

Genom utbildningen kommer du att ha tillgång till alla dessa aspekter och förstå kopplingar mellan strategiska beslut och ekonomiska konsekvenser. Du kommer kunna underbygga dina beslut och idéer med finansiella argument för att utveckla och förstå din verksamhet. 

Programinnehåll

Syftet är att utveckla din finansiella kompetens, genom att öka din kunskap och förmåga att tillämpa insikter och verktyg inom extern finansiell rapportering, finansiell analys och ekonomisk styrning. 

Programmet består av fyra moduler: 

  1. Att förstå finansiella rapporter
  2. Att mäta och utvärdera finansiellt utfall 
  3. Investeringar - metoder för att utvärdera och analysera
  4. Prissättning - metoder för att utvärdera och analysera 

Varje modul avslutas med en tillämpning/inlämningsuppgift. Du får personlig feedback på dina inlämningar av fakultet från Institutionen för redovisning och finansiering på Handelshögskolan i Stockholm.

Rätt program för dig?

Programmet vänder sig till dig som har - eller är på väg mot - en chefsroll och vill utveckla dina ekonomiska och finansiella kunskaper.

Resultat

Vi vill att du ska få en direkt effekt av utbildningen, därför arbetar du kontinuerligt med att tillämpa nya lärdomar på din verksamhet. Du arbetar aktivt med ditt företags rapporter för att förstå de ekonomiska konsekvenserna av era strategiska beslut.

PROGRAMFORMAT

Utbildningen sker självständigt och helt online. Detta gör att du kan skapa bästa möjliga förutsättningar för dig själv, ditt lärande och din egen utveckling. Det är möjligt att påbörja utbildningen den 1:a i varje månad. Fördelen med en utbildning online är att du kan genomföra utbildningen vid en tidpunkt då det passar bra i kalendern, eller välja en period då förutsättningarna är bra för att direkt kunna applicera kunskapen i vardagen.

Vi rekommenderar att du genomför utbildningen under åtta veckor, vilket innebär att du behöver avsätta ca 2,5–3 timmar per vecka. Du har maximalt tre månader på dig att slutföra utbildningen för att bli godkänd och erhålla ett digitalt intyg.

Ladda ned programbroschyr

Fakta

 

Pris: 12 000 kr exklusive moms.

Nästa programstart: Dag 1 i varje kalendermånad, du väljer själv vilken månad du vill starta (tidigast en vecka från ditt anmälningsdatum). 

Plats: Online

Språk: Du väljer om du vill gå programmet på svenska eller engelska.

Jag vill anmäla mig

 

kontakt

viktoria_norell_exedsse_2017

Viktoria Norell

+46 70 238 98 33  
viktoria.norell@exedsse.se