Beskrivning

Många företag upplever ett ökat behov av att kunna agera snabbt för att anpassa sig till ny teknologi, nya kundbeteenden och andra förändringar. Men hur balanserar man behoven av snabbhet och flexibilitet med stabilitet och effektivitet?

Leading Transformative Organizations bygger på detta dilemma och ger dig en transformationsresa där du utforskar hur ert företag kan bli än mer framgångsrika i en alltmer föränderlig värld. Programmet tar dig från en analys av osäkerhetsfaktorer och möjligheter i omvärlden till hur ni kan utveckla er organisation, arbetssätt, kultur och ledarskap.

Du utforskar under programmet hur din organisation kan bli mer transformativ och lämnar programmet med en tydlig färdplan för hur du kan ta arbetet vidare i din organisation. Du kommer också att gå vidare från programmet med ny inspiration, större verktygslåda och ett bredare nätverk.

Rätt program för dig?

Du vill bidra till att er organisation blir mer snabbrörlig och välfungerande i en ständigt föränderlig miljö. Nu behöver du ramverk, verktyg, språk och färdigheter för att driva denna transformation.

Du är förmodligen en ledare med resultat- och budgetansvar (P&L) eller ledare av en funktion såsom marknad, försäljning, verksamhet etc. Men du kan också ha en specialistroll med ansvar inom affärsutveckling, digitalisering eller innovation.

De andra deltagarna blir ett bollplank som kan uppmuntra dig i din resa och överraska dig på många oförutsedda men fördelaktiga sätt. 

 

UPPLÄGG

Varje vecka består av fyra delar som bygger på varandra.

 • Omvärld och strategi - Varför behövs transformativa organisationer? 
 • Struktur - Vad behöver organisationen för struktur för att vara transformativ?
 • Process - Hur arbetar man i en transformativ organisation? 
 • Kultur - Hur kan du utveckla företagskulturen för att bli mer transformativ? 
 • Ledarskap - Hur kan du utveckla ditt ledarskap för att leda kontinuerlig transformation?

Alla delar i programmet sker online, vissa sker tillsammans med andra deltagare och andra görs individuellt när det passar dig. Exempel på innehåll är:

 • Videoföreläsningar och artiklar
 • Reflektion och tillämpning
 • Case-diskussioner och gruppuppgifter
 • Webbinarier

 

Ladda ned programbroschyr

 VÄRDE FÖR DIG 

 

 • Skapa en tydlig bild av er omvärld, olika osäkerhetsfaktorer och lär dig att använda de viktigaste strategiverktygen.
 • Titta på ert företag genom nya linser såsom ekosystem för att kreativt kunna tänka i nya banor gällande hur ni organiserar er bäst.
 • Utveckla era arbetssätt genom att kombinera och applicera nya agila ramverk utifrån den stora verktygslåda som programmet erbjuder.
 • Använd företagskulturen som en hävstång i er transformation genom att arbeta med individuella och kollektiva tankesätt och beteenden.
 • Testa nya ledarbeteenden och utveckla dig själv till ett effektivare verktyg för att driva transformation.
 • Koppla programinnehållet till din verksamhet genom att analysera ert nuläge utifrån lärdomarna i programmet. Visualisera också ert önskade läge och de actions som ni behöver göra för att skapa en attraktivare framtid.

 

VÄRDE FÖR DIN ORGANISATION 

 

 • Leverera högre medarbetarvärde för din organisation genom ny inspiration och ett förbättrat beslutsfattande.
 • Förbättra prestationen i ditt team genom att sprida nya lärdomar, verktyg etc.
 • Framtidssäkra ditt företag genom att bidra till mer kundorienterad och leveranssäker organisation som kontinuerligt hittar nya sätt att skapa värde.

 

vad säger våra tidigare deltagare?

 

"Jag tycker att detta program har förflyttat mig personligen till ny nivå i förståelse och kunskap i att leda i transformativa organisationer. Givit mig verktyg, idéer och inspiration till att starta och leda olika typer av förändringsprojekt. Kursen har som helhet en bra och överblickbar struktur, olika lärosteg och olika övningsmoment som hänger ihop på ett bra sätt. Det finns en tydlig röd tråd i läroresan som underlättar vid inlärning och reflektion."

"Det har varit ett jättebra upplägg rakt igenom och de blandade pedagogiska metoder har bidragit till ett lustfyllt lärande. De föreläsare som bidragit har varit jättebra och lyft mycket intressanta frågor och givit insikter. Frida har hållit allt igång på ett föredömligt sätt, tydligt och inlyssnande och med ett driv rakt igenom."

"Väldigt "hands-on" varvat med teori. Mycket användbart direkt in i vardagen. Givande utbyte med andra kursdeltagare. Fungerar överraskande bra digitalt!"

Fakta

Nästa programstart: 9 april 2024

Programmet pågår under 5 veckors tid, tidsåtgång cirka 4 timmar per vecka.

Webbinarier: 9 april (intro), 16 april, 23 april, 30 april, 7 maj och 14 maj. Tid för webbinarierna är kl 9-10:30.

Pris: 26 000 kr exklusive moms

Plats: Programmet genomförs online.

Språk: Programmet genomförs på svenska, men kan också genomföras på engelska vid efterfrågan. 

Jag vill anmäla mig

Vill du få en demo av programmet? Välkommen att kontakta oss!

Daniel2

Daniel Engblom

+46 70 754 21 65
daniel.engblom@exedsse.se  

Dante-Wester

Dante Wester

+46 76 114 53 54
dante.wester@exedsse.se