Beskrivning

Många företag upplever ett ökat behov av att kunna agera snabbt för att anpassa sig till ny teknologi, nya kundbeteenden och andra förändringar. För att vara framgångsrika framgent behöver företag bli mer transformativa - de behöver hantera paradoxen av att vara stabila och effektiva samtidigt som de är flexibla och kreativa.

Framgångsrika transformativa organisationer arbetar konsekvent med fem områden som hävstänger för att utveckla sin verksamhet. Dessa fem områden hanteras i programmet Leading Transformative Organizations.

 

Programinnehåll

Syftet är att stötta dig med kunskap, verktyg och insikter. Under programmet arbetar du fram en canvas som du direkt kan applicera för att leda och utveckla din organisation mot att bli mer kundorienterad, receptiv för extern förändring och att kunna hantera paradoxen att samtidigt vara effektiv och flexibel.

Programmet består av fem moduler: strategi, struktur, process, kultur och ledarskap:

  • Strategi – varför behövs transformativa organisationer?
  • Struktur – vad behöver organisationen för struktur för att vara transformativ?
  • Process – hur arbetar man i en transformativ organisation?
  • Kultur – hur kan du utveckla företagskulturen för att bli mer transformativ?
  • Ledarskap – hur kan du utveckla ditt ledarskap för att leda kontinuerlig transformation?

Rätt program för dig?

Programmet är utvecklat för chefer och ledare som vill bidra till att bygga eller forma en framgångsrik organisation som på ett bättre sätt kan hantera kontinuerlig transformation.

Resultat

Vi vill att du ska kunna använda nya idéer och lärdomar direkt, därför arbetar du genom hela programmet med att tillämpa teorin på din verksamhet. Du arbetar aktivt med att koppla innehållet till din organisations nuläge samt reflekterar över vad ni behöver göra för att nå ert önskade läge. Resultatet blir en canvas som du direkt kan applicera för att leda och utveckla din organisation.

Ladda ned programbroschyr

Fakta

Nästa programstart 5 Oktober 2021

Programmet pågår under 5 veckors tid, tidsåtgång cirka 4 timmar per vecka.

Webbinarierna genomförs: 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober, 26 oktober, 2 november och 9 november klockan 9.00-10.30

Pris: 24 000 kr exklusive moms

Plats: Programmet genomförs online.

Språk: Programmet genomförs på svenska, men kan också genomföras på engelska vid efterfrågan. 

Jag vill anmäla mig

Vill du få en demo av programmet? Välkommen att kontakta mig!

carl-klingborg-2_rund_800x800

Carl Klingborg

+46 70 368 66 22
carl.klingborg@exedsse.se  
Boka ett möte med mig