"Mycket handlar om att träna på olika verktyg för att jobba mer effektivt med digitalisering i sin organisation, team och externa partners."

 


 

Anna Essén rundMånga företag jobbar idag med 'digitalisering' och det talas om 'digital transformation' som förändrar konkurrensförutsättningarna på marknaden. Men vad innebär det egentligen? Och hur ska företagen agera för att öka innovationstakten i verksamheten?

För att artificiell intelligens, automatisering och robotisering inte bara ska vara begrepp som man slänger sig med behöver vi förstå vad de innebär och hur de hänger ihop. Det menar Anna Essén som är programledare för Accelerating Digital Innovation. 

– Programmet ger deltagare en chans att gå bortom dessa buzz words och verkligen fundera över vad som egentligen är specifikt med digital teknik, vilka möjligheter till nya interna processer och kunderbjudanden det ger. Men också vad man konkret kan göra för att börja förändra saker i sin organisation eller i sin roll, säger Anna.

 

Bra mix av deltagare

Kortfattat tar programmet deltagarna från ’varför’ till ’hur’ digital innovation gör det möjligt att bygga nya affärsmodeller som kan framtidssäkra organisationen. Primärt vänder sig utbildningen till chefer med resultat- och budgetansvar eller inom marknad och försäljning i mer traditionella bolag. Men utbildningen passar även de som har en specialistroll med ansvar inom affärsutveckling, digitalisering och innovation, eller är entreprenör.

– Det är en bra mix av deltagare där man har stort utbyte av varandras erfarenheter. Vissa kommer från företag som har börjat placera sensorer i sina produkter, och funderar över hur man ska använda den data som ens produkter genererar. Andra kommer från större organisationer och vill lära sig jobba 'mer datadrivet'. Gemensamt för många chefer och ledare som jag möter i ADI är att de vill använda digitala kanaler för att i högre grad samla in innovativa idéer från kunder och användare, eller anställda.

 


En strukturerad lärresa

Utbildningen beskriver Anna som en strukturerad lärresa genom en digitaliseringslins och är uppdelad på fem moduler där självstudier kombineras med live-interaktioner. Deltagarna får till att börja med ställa sig frågan: Varför digital innovation? Därefter får de en rejäl påfyllning med relevant kunskap som genererar nya idéer som de kan tillämpa i den egna verksamheten.

– Konkreta exempel är oerhört viktigt och i varje modul får deltagarna öva på flera case. Vi jobbar med fall från olika sektorer i videos som deltagarna får titta på innan de ses och diskutera med varandra i mindre grupper, utifrån olika perspektiv. Det kan handla om allt från konkurrenshot till hur man rekryterar IT- specialister eller utvecklar digitala roller internt. Deltagarna får sedan applicera insikterna på sin egen specifika utmaning.

 

Delar erfarenheter med varandra

Som forskare på Handelshögskolan i Stockholm inom digital innovation, bland annat inom hälsosektorn och ’smart transport’, är Anna väl medveten om de utmaningar många bolag har.

– I forskningen ser vi inte bara konstruktiva beteenden, utan också ett strategiskt ignorerande av ’jobbiga’ saker som kan följa med digital innovation. Det kan till exempel vara nya ansvarsområden och behovet av att ständigt följa vad som händer med digitala innovationer när de väl börjar användas – ofta på ett oväntat sätt, vilket är superspännande att ta del av.

När deltagare från vitt skilda branscher träffas blir det många spännande diskussioner, berättar Anna.

– Det är en väldigt varm, öppen och trevlig stämning på utbildningen. Att få en inblick hur personer i liknande positioner jobbar med sina utmaningar i andra sektorer är mycket inspirerande enligt våra deltagare och många håller kontakten efter att kursen är slut.

 

Vad får deltagarna med sig från programmet?

– De flesta säger att de fått bättre självförtroende att ta sig an utmaningar kopplat till de möjligheter som digital innovation ger. Mycket handlar om att träna på olika verktyg för att jobba mer effektivt med digitalisering i sin organisation, team och externa partners. Verktygen kan tillämpas direkt i det dagliga arbetet och många ser snabbt effekter. Överlag har vi mycket nöjda deltagare på programmet!

 


 

Om programmet

Accelerating Digital Innovation är onlineprogram som riktar sig till ledare som behöver förstå hur de kan använda digitala teknologier för att utforska och utveckla affärsmöjligheter, interna såväl som externa.

Fokus i utbildningen är att ge deltagarna insikter, verktyg, perspektiv och idéer som de kan använda sig av för att anta digitala utmaningar och skapa värde för sin organisation, kunder och andra intressenter. Utbildningen består av olika typer av innehåll, såsom korta videoföreläsningar, artiklar, reflektionsuppgifter och Live Learning-projekt, för att skapa ett effektivt lärande.

Vill du veta mer om programmet?

För mer information, kontakta Daniel Engblom, tel: +46 707 54 21 65, daniel.engblom@exedsse.se eller fyll i formuläret ovan för att ladda ner programbroschyren.