Maria Brandt2

 

”UTBILDNINGEN HJÄLPTE MIG ATT BRYTA NER EN UTMANING TILL NÅGOT SOM JAG DIREKT KUNDE ANVÄNDA I VÅR VERKSAMHET.

Hur ska vi agera för att anpassa oss till ny teknologi och var ska vi börja för att bli en mer datadriven organisation?

Det var frågor som Maria Brandt i rollen som vd på Qvalify länge funderat på. Men liksom för så många andra företagsledare är tid en bristvara och steget mot förändring stort. För att förverkliga sina visioner behövde hon ”zooma ut” och reflektera över företagets behov.

- Om vi även på sikt ska vara Sveriges ledande företag för certifiering av ledningssystem måste vi våga utmana oss själva och hitta fler digitala lösningar, säger Maria. Dels för att vi ska vara en bra arbetsgivare där våra medarbetare kan utvecklas, men också för att skapa innovativa och förbättrade tjänster för våra kunder.

Fick konkreta verktyg

För att bli en bättre beställare kände Maria att hon behövde mer förståelse för området och konkreta verktyg. När erbjudandet om onlineprogrammet Accelerating Digital Innovation dök upp var timingen perfekt.

- Vi hade precis tillsammans med styrelsen satt upp digitalisering som ett av våra fokusområden. En önskan jag hade var bland annat att automatisera vissa arbetsuppgifter som inte ger våra medarbetare någon utveckling.

Men med en stor mängd data var det svårt att veta var hon skulle börja.

- Utbildningen hjälpte mig att bryta ner en utmaning till något som jag direkt kunde använda i vår verksamhet. Jag fick också sätta ihop en ”roadmap” som gav en klarare bild över vad vi behöver och kan göra.   

Inspirerande och proffsiga föreläsningar

Stärkt med nya insikter och självförtroende att jobba vidare med digitala utmaningar genomförde Maria ytterligare två onlineprogram: From Data to Business Impact och Leading Transformative Organizations.

- Jag tycker att föreläsarna är väldigt kunniga och uppdaterade inom sina områden. De inspelade föreläsningarna på onlineprogrammen är också väldigt proffsiga och lagom långa för att jag skulle hålla mig fokuserad framför skärmen.

Givande att lyssna på andras utmaningar

Att mötas i en digital kontext fungerade över förväntan, tycker Maria.

- Det går inte att ”glida igenom” utbildningarna utan du måste engagera dig i uppgifterna och visa att du verkligen har förstått varje del.

Utbytet med andra deltagare i bland annat gruppmomenten var också mycket uppskattat berättar hon.

- Det var väldigt intressant att lyssna på vilka utmaningar andra företag har och hur de har löst sina problem. Att ge feedback och kommentera på varandras arbeten gav en extra injektion att vara alert!

Vad har du fått med dig från utbildningen?

- Jag har framför allt insett att steget till att jobba mer datadrivet inte behöver vara så stort. Vi har hela tiden haft en vision vart vi vill och med hjälp av utbildningarna har jag nu fler verktyg att konkretisera det. Med hjälp av ”roadmaps” har jag också fått en tydlig bild hur vi ska komma vidare.

Att få tid till att fundera igenom frågorna är enligt Maria en vinning i sig.

- Onlineformatet passar mig perfekt! Som företagsledare och förälder är det svårt att hitta tid för vidareutveckling. Upplägget gör att jag ”tvingas” avsätta tid för utveckling och reflektion som annars riskeras att prioriteras bort när vardagen ”händer”. Programmen gör att både jag och Qvalify utvecklas, avslutar hon.

 

    


 

Vill du veta mer om programmen?

Vill du lära dig mer om något av programmen som nämns i artikeln? Här nedan hittar du länkar till respektive program där du kan läsa mer om dem och ladda ner broschyrer.

Accelerating Digital Innovation

Programmet Accelerating Digital Innovation tar dig från varför till hur digital innovation gör det möjligt för dig att bygga nya affärsmodeller som kommer att framtidssäkra din organisation och gynna samhället.  

Leading transformative organizations

Leading Transformative Organizations bygger på detta dilemma och ger dig en transformationsresa där du utforskar hur ert företag kan bli än mer framgångsrika i en alltmer föränderlig värld. Programmet tar dig från en analys av osäkerhetsfaktorer och möjligheter i omvärlden till hur ni kan utveckla er organisation, arbetssätt, kultur och ledarskap.

From data to business impact

From Data to Business Impact ger dig en transformationsresa där du utforskar hur du kan bidra till att accelerera ert företags datadrivna utveckling. Programmet tar dig från en grundläggande förståelse för olika teknologier och deras potentiella påverkan på er strategi och verksamhet till hur du får med dig människorna i företaget på denna resa.

 


 

Har du frågor?

För mer information, kontakta Daniel Engblom, tel: +46 707 54 21 65daniel.engblom@exedsse.se