Ann Westfelt

 

Vem är du och vad har du för bakgrund?

- Jag är en nyfiken person som älskar att se förändringar och trivs när jag får andra att lyckas. Jag utbildade mig till programmerare, började arbeta på ett amerikanskt företag och blev datachef vid 23 års ålder. Sedan dess har jag arbetat både på den europeiska och amerikanska marknaden. Apple hörde av sig till mig och där blev jag produktchef för framtida produkter inom Norden. Det var en spännande tid. Sen har jag jobbat som vd, verksamhetsledare och Head of Lean bland annat. Jag har även många års erfarenhet av att undervisa i strategisk projektledning, kommunikation och ledarskap. 

Berätta om programmet - Project Management

- Grunden är att det sker stora förändringar inom företag idag. Man är tvungen att driva projekt på nya sätt och vara agil i sina beslutsprocesser för man vet att en förändring kommer att komma. Vi har ont om tid och många saknar verktyg för att driva projekt i förändring. Det här programmet är designat för att ge projektledare kunskap och verktyg för att kunna skapa sig goda förutsättningar för framgång i sin roll. I programmet tar vi även upp den pågående digitaliseringen - både hur man kan agera internt som externt och kopplar det till projektplanering. Vi arbetar efter enkla fungerande modeller satta i ett agilt sammanhang.

Varför ska man utbilda sig som projektledare, är det inte en operativ syssla?

- Det är många som har jobbat med projektledning under en lång tid men har inte lärt sig grunden. Det gör att man inte har de rätta verktygen utan ärver någon annans många gånger bristande metod. Då kan det vara svårt att skapa och leda ett framgångsrikt projekt. I programmet ska vi fokusera på – förutom att skriva en projektplan – ett agilt och kommunikativt ledarskap för att ge deltagarna möjlighet att vidareutveckla sig i sin yrkesroll.

 

"Det är viktigt att utveckla ledarskapet och vara en kommunikativ ledare som vet när du ska backa och när du ska leda och kan hantera stort och smått, högt som lågt. Sedan måste du definitivt kunna ordet nej."

Vad utmärker en bra projektledare enligt dig?

- Hen är modig, lyhörd och vågar fatta beslut som rör förändringar. Hanterar styrgrupper och beställare, leverantörer och projektdeltagare med ett tydligt ledarskap. Som projektledare är du inte projektkontrollant utan ledare. Du är många gånger en generalist och inte en specialist. Det är viktigt att utveckla ledarskapet och vara en kommunikativ ledare som vet när du ska backa och när du ska leda och kan hantera stort och smått, högt som lågt. Sedan måste du definitivt kunna ordet nej. Det finns många organisationer som lider av att projektledare inte har befogenhet eller mod att ifrågasätta ett projekt. Jag menar på att om du stoppar ett otydligt projekt på ett tidigt stadium så är det snarare läge att fira. Det behövs fler som vågar vara professionella nog att säga nej lite oftare. De goda ledarna är nödvändigtvis inte experter utan ser sin personal och är lyhörda.

Ann fortsätter: 

- De kommunikativa ledarna är de mest framgångsrika och ofta även de mest lönsamma. Många ledare sitter generellt på alldeles för många möten när de borde stötta och leda sin personal istället.

Vad kan man som deltagare förvänta sig för resultat efter att ha gått utbildningen?

- En förståelse för vad som ingår i en bra projektplan. Man har fått med sig användbara verktyg, har utvecklat sitt personliga ledarskap samt fått förståelse för den digitaliserade världen och hur den påverkar ens yrkesroll.

 


Om programmet Project Management

Det sker stora förändringar inom företag idag. Man är tvungen att driva projekt på nya sätt och vara agil i sina beslutsprocesser. Vi har ont om tid och många saknar verktyg för att driva projekt i förändring.

I programmet Project Management utvecklar du ditt personliga ledarskap och får användbara verktyg för din yrkesroll. Programmet genomförs på engelska. 

 

Frågor? Välkommen att kontakta mig!

 

Daniel rund

Daniel Engblom


Phone: +46 707 54 21 65
daniel.engblom@exedsse.se