Kommunikation om ekonomi – hur når man fram?

Johan Graaf
  • Kort handlar det om att hitta kärnan, men utan att göra det för enkelt. Motstå frestelsen att addera mer siffror och tabeller och låt i stället de du kommunicerar med få känna något. Här är storytelling ett mycket effektivt grepp.

  • Gör din research och ta också reda på vem du pratar med, vad du vill säga och hur du vill säga det. Det är lätt att fokus hamnar på de små sakerna snarare än de stora tydliga penseldragen. Det får en ovan publik att känna sig bortkollrad. Detaljerade tabeller kan med fördel läggas i en separat rapport för den som vill ha mer.

  • Var inte rädd för att det ska bli fel. Att kommunicera är en lärprocess där du måste testa dig fram. Om det inte föll i god jord en gång, be om feedback och försök förbättra till nästa gång.

De viktiga frågorna

Alla dessa viktiga och bra frågor som ställdes vill vi också dela med oss av.  Det är Johan Graaf som svarar men vi har kortat ned svaren något.

Vilken är den vanligaste utmaningen kopplad till finansiell kommunikation?

– Det verkar finnas en förväntan och oro att man måste bete sig på ett speciellt sätt vilket kan göra att man motverkar de kommunikationskvaliteter man har i övrigt. Man stelnar till och blir formell och korrekt. Om publiken redan känner sig osäker med de här sakerna då blir det precis helt fel. Att i stället kliva ur sig själv, handlar om att sänka garden. Som ledare är det bra att jobba med association och knyta an till något vi har en samlad kunskap kring och inte bara lita på att siffrorna talar för sig själv. 

Hur kan man arbeta med en presentation när gruppen man presenterar för är spretig: specialister och nybörjare på samma gång?

– Så är det ju väldigt ofta. Då är det tacksamt att lägga det på en nivå där alla ska kunna hänga med. Det är enormt lyxigt att lyssna i 30 minuter och känna att man förstår allt. Vår erfarenhet är också att de som känner sig som experter vet att det finns saker som det går att tänka annorlunda kring. De har också gjort samma resa en gång och undrat och kanske inte heller ställt de viktiga frågorna. Jag försöker alltid ha en ödmjuk inställning och tilltala så många som möjligt.

– Det svåraste kan vara om ni står inför en anonym massa, säg att ni skickar ut ett nyhetsbrev. Då kan det vara bra att låta meddelandet stå för sig självt. Fundera då på hur det budskapet ska kunna stå på egna fötter. Tänk över vilka liknelser och metaforer du använder för att det ska fastna hos den du pratar med.

– Jag vet att det är en jättestor utmaning för många organisationer, särskilt för er som sitter lite högre upp i organisationen eller har flera olika roller.

– Det kan lätt att upplevas som att ekonomi står i strid mot vad ni vill uppnå, i en forskningsintensiv organisation exempelvis, så kan det vara bra för dig som ekonom att visa att ni har samma målsättning och att berätta att du vill att forskningen ska gå på bästa möjliga sätt. Och att ekonomin är verktyg som kan gynna de fina kvalitéer som finns i organisationen i övrigt. Då blir man inte polisen när man kommer med budgeten.

Intressanta frågor, inte sant? Nedan kan du se webbinariet i efterhand för att ta del av hela innehållet och få svar på ännu fler frågor. 

 

 


 

”SOM LEDARE ÄR DET BRA ATT JOBBA MED ASSOCIATION OCH KNYTA AN TILL NÅGOT VI HAR EN SAMLAD KUNSKAP KRING OCH INTE BARA LITA PÅ ATT SIFFRORNA TALAR FÖR SIG SJÄLV."

 


 

FÖRETAGSEKONOMI FÖR CHEFER OCH LEDARE 


Som chef är det viktigt att snabbt kunna analysera och förstå sin och andra verksamheters ekonomiska förutsättningar och agera på de behov man ser. Utbildningen Företagsekonomi för chefer och ledare  ger dig större förståelse för kopplingar mellan strategiska beslut och ekonomiska konsekvenser. Du kommer kunna underbygga dina beslut och idéer med finansiella argument med auktoritet både mot ledningsgruppen och ditt egna team. 

Vill du veta mer? 

Vill du veta mer om programmet Företagsekonomi för chefer och ledare – värdeskapande affärsutveckling, som Johan Graaf programleder? Välkommen att ladda ned programbroschyren eller kontakta mig.

Viktoria Norell
Programrådgivare
Tel: +46 (0)70 238 98 33
E-post: viktoria.norell@exedsse.se

viktoria_norell_exedsse_2017