adi-chalk_1929x735

Tre huvudsakliga syften med innovationsmätning

- Alltför många företag och organisationer behandlar fortfarande innovation som en ”black box”. Man tillsätter resurser och hoppas att innovation ska hända, utan att mäta och följa upp vad utfallet faktiskt blev, säger Johan Frishammar. Han är professor i entreprenörskap & innovation vid LTU, forskare på Handelshögskolans House of Innovation samt föreläsare på SSE Executive Education. I maj släpper han också, tillsammans med Jennie Björk på KTH, en bok som handlar om hur mätning kan göra ett företag innovationsstarkt.

- Innovationsmätning har tre syften. För det första möjliggör det för ett företag att tydliggöra hur värde skapas. Det gör det också möjligt att lära och identifiera nya möjligheter, vilket är grunden för mer och bättre innovation. Slutligen gör mätningen det möjligt att följa upp, utvärdera, och identifiera avvikelser från planen, samt åtgärda det som krävs, förklarar Johan.

”Innovation driver uthålliga konkurrensfördelar mer än någon annan faktor. Det är därför paradoxalt att många företag inte mäter och följer upp sitt innovationsarbete”

 

Vanliga utmaningar med att mäta innovation

Mätningsprocessen är central för att innovation ska ske. Det handlar både om att börja i rätt ände och att göra saker i rätt ordning. En bristfällig mätning gör det mycket svårare att leda och organisera innovativt arbete. De allra flesta företag Johan träffar har sämre innovationsutfall än vad de skulle vilja ha. Ambitionerna är höga men resultaten mindre imponerande. De allra vanligaste utmaningarna med att mäta innovation är:

  • Företaget tror inte att innovation är mätbart överhuvudtaget.
  • En övertro på mätning, man mäter för mycket, för detaljerat, och för många saker.
  • Man mäter detaljer på bekostnad av helheten, man mäter exempelvis vilken output företaget skapade förra året men glömmer att mäta input.

One-size-fits-one

Innovationsmätningen måste alltid skräddarsys, menar Johan, då varje enskilt företag är unikt. Exempelvis har varuproducerande företag ofta behov av en viss typ av mått- och mätetal, medan tjänsteföretag bör mäta annorlunda. Det kan också finnas skillnader mellan företag inom samma bransch.

- Varje företag har sin unika idé om vilka produkter och tjänster som ska skapa värde för kunderna, för företaget självt, och för samhället. Så det finns inget ”One-size-fits-all” när det gäller innovationsmätning, säger Johan.

Framgångsrika exempel på innovationsmätning

- Företag som är framgångsrika i sin innovationsmätning arbetar ofta systematiskt med mätning. De åstadkommer resultat genom att vara uthålliga över tid, göra kontinuerlig utvärdering och uppföljning, och har tydliga ägare/mottagare för resultat från innovationsmätningen, säger Johan.

- Jag skulle säga att många företag inom processindustrin är mycket mer innovativa än vad många tror. De är bra på att mäta processinnovation, det vill säga innovativ förbättring av tillverkningsprocesser. Tänk på exempelvis LKAB eller SSAB – många kanske inte ser dessa företag som innovativa, men det är de – i alla fall i vissa avseenden.

Kom igång med innovationsmätning

Johan Frishammar delar slutligen med sig av några tips till chefer som vill komma igång och börja mäta innovation:

  1. Börja inte i mått- och mätetal utan i strategi och vision – det är utgångspunkten för effektiv innovationsmätning.
  2. Välj ett begränsat antal mått- och mätetal som är meningsfulla för just ditt företag.
  3. Försök att ta ett helhetsgrepp på innovationsmätningen och mät både innovationsprocess, portfölj, projekt och kultur.
  4. Skapa tydliga rutiner för uppföljning, revidering och ägarskap för de mått- och mätetal som används.

 


 

johan-frishammarJohan Frishammar är professor inom entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet samt forskare på House of Innovation på Handelshögskolan i Stockholm.

Han är aktuell i det nya programmet Accelerating Digital Innovation på SSE Executive Education.

 

 


Nyhet: Accelerating Digital Innovation

– nytt onlineprogram med fokus på innovation

Accelerating Digital Innovation är ett helt nytt onlineprogram som riktar sig till ledare som behöver förstå hur de kan använda digitala teknologier för att utforska och utveckla affärsmöjligheter, interna såväl som externa.

Fokus i utbildningen är att ge deltagarna insikter, verktyg, perspektiv och idéer som de kan använda sig av för att anta digitala utmaningar och skapa värde för sin organisation, kunder och andra intressenter. Utbildningen består av olika typer av innehåll, såsom korta videoföreläsningar, artiklar, reflektionsuppgifter och Live Learning-projekt, för att skapa ett effektivt lärande.

Vill du veta mer programmet?

För mer information, kontakta Carl Klingborg, 070 368 66 22 carl.klingborg@exedsse.se eller ladda ner information i formuläret.